karate.gr: 121 - ΠΟΠΚ - Διοικητικά Θέματα 

Πρώτη δημοσίευση 25/6/07.

                                            Αρχική      Επικαιρότητα     Π.Ο.Π.Κ.

Καταχωρήσεις στο karate.gr Διοργανώσεις Χορηγίες-Δωρεές-Υποστήριξη

Άδειες Λειτουργίας Γυμναστηρίων


Μητρώο Γνήσιων Μαύρων Ζωνών
Παραδοσιακού Καράτε Δημιουργεί η ΠΟΠΚ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 58, ΑΘΗΝΑ, TK 10680, τηλ. 6999-500500, FAX 210-3639508

Αναγνωρισμένη με την 3914/2000 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών και την 110/2003 Απόφαση του Αρείου Πάγου
ως η μόνη καλύπτουσα και ελέγχουσα το άθλημα του Παραδοσιακού Καράτε σε όλη την ελληνική επικράτεια
και παρανόμως μη αναγνωριζόμενη από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Ορφανό για ποταπούς κομματικούς λόγους.


 

Από τα Πρακτικά του ΔΣ της ΠΟΠΚ ης 16ης Ιουνίου 2007

 

Από τον πρόεδρο κ. Περσίδη κατατέθηκαν στο προσωρινό ΔΣ τα εξής τρία έγγραφα:

Α – Φωτοαντίγραφο «βεβαίωσης-διπλώματος» της ITKF προς τον κ. Δρακόπουλο περί εγγραφής του στα Μητρώα της Μαύρων Ζωνών της ITKF.

Β – Φωτοαντίγραφο υποτιθέμενου «διπλώματος» της ΠΟΠΚ απονομής 2ου Νταν στο στυλ SHOTOKAN FUDOKAN με σβησμένο το όνομα του παραλήπτη και της ημερομηνίας έκδοσης, αλλά με:

α) σφραγίδα «Δρακόπουλου, ROKU (6th) DAN» στη θέση του εξεταστή,

β) την υπογραφή του κ. Δρακόπουλου στη θέση του προέδρου και

γ) τη στρογγυλή σφραγίδα της ΠΟΠΚ κάτω από την υπογραφή του κ. Δρακόπουλου.

Γ – Έντυπο αίτησης προς την ITKF στην αγγλική (μαζί με τη μετάφρασή του στα ελληνικά), προερχόμενο από εκτύπωση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου από την ιστοσελίδα της ITKF, βαθμοφόρου του Παραδοσιακού Καράτε ενδιαφερόμενου να συμπεριληφθεί το όνομά του και ο βαθμός του Νταν στα Μητρώα Μαύρων Ζωνών της ITKF.

 

Η μελέτη των παραπάνω εγγράφων έδειξε ότι: 

 

Α – Η «βεβαίωση-δίπλωμα» με τίτλο «ITKF»

 

Η «βεβαίωση-δίπλωμα» της ITKF γράφει κατά σειρά στα αγγλικά τα επόμενα σε ελληνική μετάφραση:

Α1 –ΔΟΠΚ, Διεθνής Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε, (είναι το όνομα της παγκόσμιας του Παραδοσιακού Καράτε ITKF, της οποίας είναι μέλος και η ΠΟΠΚ).

Α2 – Δίπλωμα Βαθμολογικής Αναγνώρισης

Α3 – Με την παρούσα αναγνωρίζεται ότι

Α4 – Ο  Παναγιώτης Δρακόπουλος

Α5 – (χώρα) Ελλάδα         (εθνική ομοσπονδία)  Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε

Α6 – έχει εγγραφεί σύμφωνα με τους κανόνες βαθμολογικής κατάταξης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, το διεθνές σώμα που κυβερνάει το Παραδοσιακό Καράτε, ως

Α7 - (βαθμός Νταν)   ROKU (6th)   (στυλ καράτε)  SHOTOKAN

Α8 – (ημερομηνία)  25 Σεπτεμβρίου 1997   (αρχηγός εξεταστής)  (χωρίς όνομα και υπογραφή)

Α9 – Ο Πρόεδρος:  Χιντετάκα Νισιγιάμα (όνομα και υπογραφή)     Ο Γεν. Γραμματέας: Μάικλ Κρόουι (όνομα και υπογραφή)

Α10 – Ακολουθεί ιαπωνικό κείμενο με τίτλο «Βεβαίωση» (στα ιαπωνικά) γραμμένο από δεξιά προς τα αριστερά και από πάνω προς τα κάτω σε έξι στήλες που λέει τα ίδια με το αγγλικό κείμενο. (Όπως συμβαίνει σε όλα τα παρόμοια διεθνή διπλώματα ομοσπονδιών ιαπωνικών αθλημάτων και όπως μας μετέφρασε ιαπωνίδα μεταφράστρια.)

 

Συνεπώς το έγγραφο αυτό είναι διατυπωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε:

1)   Να απονέμεται μεν ως δίπλωμα σε εξεταζόμενους στην τεχνική του καράτε από επίσημους εξεταστές της ίδιας της ITKF, οπότε υπογράφεται από τον αρχηγό-εξεταστή (Chief Examiner), τον πρόεδρο (Chairman) και τον Γενικό Γραμματέα (Gen. Secretary) της ITKF, και αποτελεί ταυτόχρονα «βεβαίωση εγγραφής» του εξεταζόμενου στα Μητρώα Μαύρων Ζωνών της ITKF.

2)   Να εκδίδεται ως «απλή βεβαίωση», όπως ακριβώς η παρούσα, από την ITKF για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στα Μητρώα Μαύρων Ζωνών της ITKF, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι βαθμοφόρος Νταν με δίπλωμα που έχει εκδοθεί όχι από την ITKF, αλλά από εθνική ομοσπονδία-μέλος της ITKF, και έχει κάνει αίτηση (ο βαθμοφόρος) για να εγγραφεί στα Μητρώα Μαύρων Ζωνών της ITKF, οπότε υπογράφεται μόνο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ITKF ως απλή διοικητική πράξη. Για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στα Μητρώα Μαύρων Ζωνών της ITKF και την έκδοση αυτής της «απλής βεβαίωσης» απαιτείται ειδική αίτηση του ενδιαφερόμενου (στο έντυπο Γ), η οποία προσυπογράφεται για την αλήθεια των γραφομένων σε αυτήν και την συναίνεση στο αίτημα από την εθνική ομοσπονδία του ενδιαφερόμενου. Η αίτηση αυτή διατίθεται στα αγγλικά από τη ITKF και μέχρι πρότινος ήταν δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της μαζί με άλλα έντυπα και είναι το τρίτο έντυπο που κατατέθηκε (με την ελληνική του μετάφραση) από τον κ. Περσίδη στο προσωρινό ΔΣ για μελέτη.

 

Β – Το «Δίπλωμα της ΠΟΠΚ» με τίτλο «GTKF»

Το φερόμενο ως «Δίπλωμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε» είναι σε πρώτη παρατήρηση και για ανεξήγητο λόγο γραμμένο στα ... αγγλικά και στα γιαπωνέζικα και όχι στα ελληνικά, όπως θα ήταν φυσικό, αφού εκδίδεται από ελληνική ομοσπονδία προς έλληνες και εντός της Ελλάδας! Αποτελεί οπτικά και ουσιαστικά αντιγραφή της «βεβαίωσης-δίπλωμα» της ITKF και γράφει κατά σειρά τα ακόλουθα σε ελληνική μετάφραση (και σε αριθμητική αντιστοιχία με τα γραφόμενα στο «δίπλωμα-βεβαίωση» της ITKF:

Β1 – «ΠΟΠΚ» – «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ»

Β2 – Δίπλωμα Βαθμολογικής Αναγνώρισης

Β3 – Με την παρούσα αναγνωρίζεται ότι

Β4 – Ο/Η  ___(σβησμένο)___________  (κενό για το όνομα του ενδιαφερομένου)

Β5 – (χώρα) Ελλάδα         (εθνική ομοσπονδία)  Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε

Β6 – έχει εγγραφεί σύμφωνα με τους κανόνες βαθμολογικής κατάταξης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, μέλους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, ως

Β7 - __Sho (1o)__Νταν  στο    (στυλ καράτε)___SHOTOKAN-FUDOKAN______  

Β8 – (ημ/νία)  _______(σβησμένη)________   

         (αρχηγός εξεταστής) (σφραγίδα) Π. Δρακόπουλος_ROKU       (6th) Νταν    

                 Ο Πρόεδρος  ____________ (υπογραφή του κ. Δρακόπουλου)

Β9 – (δεν υπάρχει)

Β10 – Ακολουθεί ιαπωνικό κείμενο εκ φωτοαντιγραφής πανομοιότυπο του ιαπωνικού κειμένου της «βεβαίωσης-διπλώματος της ITKF», δηλαδή με τίτλο «Βεβαίωση» (στα γιαπωνέζικα) και κείμενο έξι στηλών γραμμένο από δεξιά προς τα αριστερά και από πάνω προς τα κάτω, που όμως δεν λέει τα ίδια με το αγγλικό κείμενο του ίδιου εγγράφου (δηλαδή του ελληνικού διπλώματος της ΠΟΠΚ), αλλά λέει τα ίδια με το αγγλικό κείμενο της «βεβαίωσης-διπλώματος» της ITKF και άρα είναι φωτοαντίγραφο εκείνου.. Επί πλέον σε αυτό το ιαπωνικό κείμενο του «ελληνικού διπλώματος» έχει αντικατασταθεί το τυπογραφικό ιδεόγραμμα, που σημαίνει «Διεθνής», στο τέλος της πρώτης στήλης και στην αρχή της έκτης στήλης με την ιαπωνική χειρόγραφη (με μαρκαδόρο) λέξη που σημαίνει «Ελλάδα» και όχι «Ελληνική» που θα ήταν το σωστό φραστικά. Δηλαδή, στο ιαπωνικό κείμενο του διπλώματος της ITKF λέει «Διεθνής Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε», ενώ στο ιαπωνικό κείμενο (υποτίθεται εξ αντιγραφής) του διπλώματος της ΠΟΠΚ λέει «Ελλάδα Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε», πράγμα φραστικά λανθασμένο!

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Στο «ελληνικό δίπλωμα», εκτός του ότι δεν είναι γραμμένο στην ελληνική όπως θα έπρεπε, παρατηρούνται επίσης τα εξής:

α) η γραμμή Β5 με το όνομα της χώρας μας και της ΠΟΠΚ είναι αυτονόητη και άρα περιττή, αφού η ΠΟΠΚ έχει απόλυτα αποκλειστική δικαιοδοσία για το Παραδοσιακό Καράτε μόνο εντός της Ελλάδας και εφόσον το όνομά της είναι γραμμένο στην κεφαλίδα του «διπλώματος». Δηλαδή: διπλώματα Παραδοσιακού Καράτε εντός της Ελλάδος (και όχι εκτός αυτής) δίνει αποκλειστικά και μόνον η ΠΟΠΚ και κανένας άλλος (ούτε ο κ. Δρακόπουλος, ούτε αυτή η ITKF, ούτε ο πρόεδρός της κ. Νισιγιάμα),

β) από τα στοιχεία της γραμμής Β8 δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το δίπλωμα αυτό το έχει απονείμει ο κ. Δρακόπουλος μόνος του και εν αγνοία της ΠΟΠΚ, διότι αν ήταν σε γνώση της ΠΟΠΚ θα έπρεπε ως εξερχόμενο έγγραφο να φέρει και την υπογραφή του Γενικού της Γραμματέα, που κατά το έτος 1997 ήταν ο κ. Περσίδης, όπως επίσης να έχει κάνει η ΠΟΠΚ με απόφαση ΔΣ δημόσιες εξετάσεις, να έχουν επικυρωθεί τα αποτελέσματα πάλι με απόφαση ΔΣ και να υπάρχει Μητρώο Μαύρων Ζωνών στην ΠΟΠΚ, όπου να καταχωρούνται οι κάτοχοι Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ. Από όλα αυτά δεν έχει γίνει και δεν υπάρχει τίποτα.

 

Γ – Η αίτηση για εγγραφή στα Μητρώα της ITKF

Είναι το 3ο έντυπο που κατατέθηκε στο προσωρινό ΔΣ από τον κ. Περσίδη σε μέγεθος μιας σελίδας Α4, το οποίο ο ενδιαφερόμενος βαθμοφόρος Νταν από κάποια εθνική ομοσπονδία μέλος της ITKF συμπληρώνει και υποβάλει προς την ITKF με αίτημα να εγγραφεί στα Μητρώα Μαύρων Ζωνών, που εκείνη διατηρεί. Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει κατά τα 2/3 της σελίδας θέσεις για να αναγραφούν τα διάφορα στοιχεία του αιτούντος και η υπογραφή του από τον ίδιο και κατά το 1/3 της σελίδας θέσεις όπου η οικεία ομοσπονδία επιβεβαιώνει με υπογραφές των αρμοδίων της και με τη σφραγίδα της την αλήθεια των στοιχείων του αιτούντα και συναινεί στην εγγραφή του αιτούντος στα Μητρώα Μαύρων Ζωνών της ITKF.

 

ITKF

INTERNATIONAL TRADITIONAL

KARATE FEDERATION

 

Συμπληρώνεται από την ITKF

 

Νο

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΟΧΩΝ “ΝΤΑΝ”

ΝΤΑΝ

Ημ/νία Εγγραφής

 

INTERNATIONAL TRADITIONAL KARATE FEDERATION

1930 Wilshire Boulevard, Suite 1208
Los Angeles, California 90057, U.S.A.

Ημ/νία: _________________

Θα ήθελα να ζητήσω να εγγράψετε το βαθμό μου στο μητρώο κατόχων μαύρων ζωνών της Ομοσπονδίας σας. Με την παρούσα δηλώνω ότι δεν θα διαπράξω οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία θα μειώνει την τιμή ενός κατόχου μαύρης ζώνης.

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕ

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛ

 

ΒΑΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΝΤΑΝ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

ΦΥΛΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΕ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

_______________Κύου

ΕΤΗ        ΜΗΝΕΣ      _______________Νταν

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

  

ΜΗΝΑΣ      ΗΜΕΡΑ          ΕΤΟΣ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ  ITKF (ΜΟΝΟ  ΝΤΑΝ)

 

 

Νο.

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜ          ΜΗΝ           ΕΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ                                             ΠΟΛΗ                                                     ΧΩΡΑ

  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΜΟΝΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ:  Ο ανωτέρω αιτών έχει περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις για το Μητρώο Μαύρων Ζωνών.

ΟΝΟΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 1.

 Νο.

 

 2.

Νο.

 

 3.

 Νο.

 

__________________________

Υπογραφή Αιτούντος

 ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ:

Εγκρίνουμε την ανωτέρω εγγραφή στο Μητρώο Κατόχων ΝΤΑΝ.

Η Εθνική Ομοσπονδία

____________________________________             ________________                   _______________

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ                                                      ΤΙΤΛΟΣ                                                        ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Η φόρμα αυτή πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από όλα τα υποδεικνυόμενα πρόσωπα.

2. Οι εξεταστές πρέπει να ελέγχουν την ορθότητα των επόμενων πληροφοριών:

    Όνομα αιτούντα, Βαθμός Μητρώου και τόπος και ημερομηνία εξέτασης.

    Οι εξεταστές πρέπει να υπογράφουν μετά τον έλεγχο.

3. Η προκαθορισμένη χρέωση για την εγγραφή στο Μητρώο Βαθμοφόρων πρέπει να κατατίθεται από τον αιτούντα με την κατάθεση της αίτησης.

 

Όπως δήλωσε ο προσωρινός πρόεδρος της ΠΟΠΚ κ. Περσίδης στο προσωρινό ΔΣ και όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των Αρχείων της ΠΟΠΚ (Πρακτικών ΔΣ και Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας από το 1995):

1 – Από το 1995 που ιδρύθηκε, η ΠΟΠΚ ποτέ δεν έκανε εξετάσεις Μαύρων Ζωνών. Άλλωστε ποτέ δεν συντάχθηκε ο Εσωτερικός της Κανονισμός, ο οποίος ρυθμίζει μεταξύ άλλων και τους κανονισμούς των εξετάσεων για Νταν.

2 – Δεν υπάρχει ούτε υπήρξε ποτέ Μητρώο Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ.

3 – Από το 1995 που ιδρύθηκε, η ΠΟΠΚ ποτέ δεν τύπωσε έντυπα Διπλωμάτων, όπως το επιδειχθέν σε φωτοαντίγραφο με τίτλο «GTKF», «GREEK TRADITIONAL KARATE FEDERATION». Άλλωστε, ποτέ η ΠΟΠΚ δεν θα τύπωνε στα αγγλικά και στα γιαπωνέζικα (και όχι στα ελληνικά) δίπλωμα απονομής μαύρης ζώνης κατόπιν εξετάσεων σε έλληνες εκπαιδευόμενους στο Παραδοσιακό Καράτε.

4 – Ποτέ η ΠΟΠΚ δεν υπέγραψε με υπογραφές προέδρου και γραμματέως επικυρωμένη με τη σφραγίδα της προς την ITKF αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία του και συναινώντας στην έκδοση αντίστοιχης «βεβαίωσης-διπλώματος» ως το έγγραφο Α και την εγγραφή του στα Μητρώα Μαύρων Ζωνών της ITKF.

5 – Ποτέ η ΠΟΠΚ δεν έθεσε την σφραγίδα της (η οποία ευρίσκεται από το 1995 εις χείρας του κ. Περσίδη) επί διπλωμάτων ή αιτήσεων πλην μιας φοράς τον Ιούνιο του 2003 (;;;) στη σχολή του κ. Δρακόπουλου κατά παράκλησή του και κατά παράβαση των κανονισμών της, για να μην εκτεθεί ο κ. Δρακόπουλος στους μαθητές που είχε μόλις εξετάσει και με τη ρητή υπόσχεσή του να διευθετηθεί εντός των ημερών το θέμα, το οποίο ποτέ δεν διευθετήθηκε με ευθύνη του κ. Δρακόπουλου.

 Μετά τις προηγούμενες παρατηρήσεις ακολούθησε συζήτηση και τελικά το προσωρινό ΔΣ της ΠΟΠΚ:

α) καταλήγει ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι τα φερόμενα ως «ελληνικά διπλώματα της ΠΟΠΚ» ποτέ δεν εκδόθηκαν από την ΠΟΠΚ, διότι η ΠΟΠΚ ποτέ δεν εκτύπωσε, συμπλήρωσε, απένειμε, υπέγραψε, επικύρωσε με τη σφραγίδα της ή/και καταχώρησε σε τυχόν τηρούμενο από αυτήν Μητρώο Μαύρων Ζωνών τέτοιας μορφής και αντικειμένου «διπλώματα» Νταν του αθλήματος του Παραδοσιακού Καράτε, το οποίο ελέγχει και καλύπτει σε όλη την ελληνική επικράτεια.

β) καταλήγει ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι όλες όσες «βεβαιώσεις-διπλώματα» έχουν εκδοθεί από την ITKF προς έλληνες ενδιαφερόμενους μετά από αποστολή της «αίτησης του ενδιαφερόμενου με την υποτιθέμενη επικύρωση των στοιχείων του και σύμφωνη γνώμη της ΠΟΠΚ» είναι άκυρα ως προϊόντα άκυρης βεβαίωσης, και δίνει εντολή στον πρόεδρο Ε. Περσίδη να ενημερώσει σχετικά την ITKF, και

γ) αποφασίζει ομόφωνα και δίνει εντολή στον πρόεδρο κ. Περσίδη να ορίσει δικηγόρο, ο οποίος να μελετήσει το θέμα νομικά και να προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων, της αξιοπιστίας και του ονόματος της ΠΟΠΚ καθώς και του αθλήματος του Παραδοσιακού Καράτε, το οποίο η ΠΟΠΚ ελέγχει και καλύπτει στην Ελλάδα.

 Στη συνέχεια, η συζήτηση των μελών του προσωρινού ΔΣ της ΠΟΠΚ περιστράφηκε γύρω από την επιτακτική ανάγκη της δημιουργίας του επίσημου Μητρώου Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ ως βασικής προϋπόθεσης αναγνώρισης και αποδοχής τεχνικών για το Παραδοσιακό Καράτε, οι οποίοι αποτελούν το «εκ των ων ουκ άνευ» για την εκπαιδευτική λειτουργία των συλλόγων και της διαιτησίας των αγώνων της ΠΟΠΚ.

Μετά από την παράθεση διαφόρων απόψεων αποφασίστηκε ομόφωνα να αναγνωρίζονται αιτιολογημένα σε πρώτη φάση ως αποδεκτά διπλώματα Παραδοσιακού Καράτε και να εγγράφονται στο Μητρώο Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ όλα τα διπλώματα Ελλήνων τεχνικών, τα οποία νομίμως έχουν γίνει αποδεκτά από την ITKF με αποδεικτικό τη «βεβαίωση-δίπλωμα» που αυτή εκδίδει, καθώς και όλα όσα έχουν απονεμηθεί προς έλληνες τεχνικούς από τα αρχηγεία της Ιαπωνίας των τεσσάρων παραδοσιακών στυλ Σότοκαν, Γουάντο-ρύου, Σίτο-ρύου και Γκότζου-ρύου, διπλώματα που είναι γνωστόν ότι αναγνωρίζονται από κάθε οργανισμό καράτε σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης.

Βεβαίως, μία-μία περίπτωση κάθε βαθμοφόρου του Παραδοσιακού Καράτε θα εξετάζεται ιδιαίτερα και διεξοδικά και θα γίνεται αποδεκτή ή θα απορρίπτεται με αιτιολογημένη έκθεση, κατά την οποία θα λαμβάνεται υπόψη βασικά η πορεία του στο Παραδοσιακό Καράτε, αλλά και το κοινωνικό του ήθος και η αθλητική του συνείδηση δεδομένου ότι η διδασκαλία του Παραδοσιακού Καράτε συμβαδίζει αναπόσπαστα με τις γενικές ηθικές αρχές μιας πολιτισμένης και σύγχρονης κοινωνίας των ανθρώπων και έχει πρωταρχικό στόχο να μας κάνει καλύτερα μέλη της.

Αυτό σημαίνει ότι η εγγραφή στο Μητρώο Μαύρων Ζωνών Παραδοσιακού Καράτε της ΠΟΠΚ εκτός από την κάλυψη των πρακτικών αναγκών του αθλήματος θα αποτελεί και μια τιμητική αναγνώριση για την αθλητική προσφορά των εγγραφομένων, ενώ δεν θα αποκλείεται κάποια μελλοντική διαγραφή βαθμοφόρου λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του σε αθλητικό ή και κοινωνικό επίπεδο, συμπεριφοράς η οποία απάδει των αθλητικών και κοινωνικών σκοπών του Παραδοσιακού Καράτε.

 


www.karate.gr    

Αρχική      Επικαιρότητα     Π.Ο.Π.Κ.