karate.gr: 121 - ΠΟΠΚ - Διοικητικά Θέματα 

Πρώτη δημοσίευση 8/7//07.

Αρχική      Επικαιρότητα     Π.Ο.Π.Κ.

Καταχωρήσεις στο karate.gr Διοργανώσεις Χορηγίες-Δωρεές-Υποστήριξη

Άδειες Λειτουργίας Γυμναστηρίων


Σκεπτικό Αναγνώρισης Διπλωμάτων Παραδοσιακού Καράτε και Διπλωμάτων Εκπαιδευτών Παραδοσιακού Καράτε από τη μοναδική νόμιμα αρμόδια ΠΟΠΚ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 58, ΑΘΗΝΑ, TK 10680, τηλ. 6999-500500, FAX 210-3639508

Αναγνωρισμένη με την 3914/2000 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών και την 110/2003 Απόφαση του Αρείου Πάγου ως η μόνη καλύπτουσα και ελέγχουσα το άθλημα του Παραδοσιακού Καράτε σε όλη την ελληνική επικράτεια και παρανόμως μη αναγνωριζόμενη από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Ορφανό για ποταπούς κομματικούς λόγους.


Διπλώματα Μαύρων Ζωνών Παραδοσιακού Καράτε

Το προσωρινό ΔΣ της ΠΟΠΚ αποφάσισε να καλύψει την επιτακτική ανάγκη της δημιουργίας του επίσημου Μητρώου Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ ως βασικής προϋπόθεσης αναγνώρισης και αποδοχής τεχνικών για το Παραδοσιακό Καράτε, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την εκπαιδευτική λειτουργία των συλλόγων και της διαιτησίας των αγώνων της ΠΟΠΚ.

Μετά από την παράθεση διαφόρων απόψεων αποφασίστηκε ομόφωνα να αναγνωρίζονται αιτιολογημένα σε πρώτη φάση ως αποδεκτά διπλώματα Παραδοσιακού Καράτε και να εγγράφονται στο Μητρώο Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ όλα τα διπλώματα Ελλήνων τεχνικών, τα οποία νομίμως έχουν γίνει αποδεκτά από την ITKF με αποδεικτικό τη «βεβαίωση-δίπλωμα» που αυτή εκδίδει, καθώς και όλα όσα έχουν απονεμηθεί προς έλληνες τεχνικούς από τα αρχηγεία της Ιαπωνίας των τεσσάρων παραδοσιακών στυλ Σότοκαν, Γουάντο-ρύου, Σίτο-ρύου και Γκότζου-ρύου, διπλώματα που είναι γνωστόν ότι αναγνωρίζονται από κάθε οργανισμό καράτε σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης.

Βεβαίως, μία-μία περίπτωση κάθε βαθμοφόρου του Παραδοσιακού Καράτε θα εξετάζεται ιδιαίτερα και διεξοδικά και θα γίνεται αποδεκτή ή θα απορρίπτεται με αιτιολογημένη έκθεση, κατά την οποία θα λαμβάνεται υπόψη βασικά η πορεία του στο Παραδοσιακό Καράτε, αλλά και το κοινωνικό του ήθος και η αθλητική του συνείδηση δεδομένου ότι η διδασκαλία του Παραδοσιακού Καράτε συμβαδίζει αναπόσπαστα με τις γενικές ηθικές αρχές μιας πολιτισμένης και σύγχρονης κοινωνίας των ανθρώπων και έχει πρωταρχικό στόχο να μας κάνει καλύτερα μέλη της.

Αυτό σημαίνει ότι η εγγραφή στο Μητρώο Μαύρων Ζωνών Παραδοσιακού Καράτε της ΠΟΠΚ εκτός από την κάλυψη των πρακτικών αναγκών του αθλήματος θα αποτελεί και μια τιμητική αναγνώριση για την αθλητική προσφορά των εγγραφομένων, ενώ δεν θα αποκλείεται κάποια μελλοντική διαγραφή βαθμοφόρου λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του σε αθλητικό ή και κοινωνικό επίπεδο, συμπεριφοράς η οποία απάδει των αθλητικών και κοινωνικών σκοπών του Παραδοσιακού Καράτε.

Με βάση τα ανωτέρω, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι σε συλλόγους-μέλη της ΠΟΠΚ, να υποβάλουν με αίτησή τους για αναγνώριση στα γραφεία της ΠΟΠΚ επικυρωμένα αντίγραφα των διπλωμάτων τους, αφού συνεννοηθούν πρώτα με τον Πρόεδρο της ΠΟΠΚ κ. Περσίδη.

Εκ των προτέρων γνωστοποιείται ότι αναγνωρίζονται ή όχι μόνο αναμφισβήτητα διπλώματα Παραδοσιακού Καράτε που προέρχονται νομίμως από την ITKF ή ομοσπονδίες-μέλη της, την JKA, το Wado-kai, το Shito-kai, το Goju-kai κτλ., με αιτιολογημένη θετική ή αρνητική έκθεση.

Όπως είναι φυσικό ΔΕΝ αναγνωρίζονται διπλώματα της ΕΛΟΚ και των ευκαιριακών παρα-ομοσπονδιών της ΕΛΟΚ του εξωτερικού ή του εσωτερικού, όπως π.χ. το Σίτο-ρύου του Τόμυ Μόρις, του Ανδρέα Παπαδημητρόπουλου (προέδρου της ΕΛΟΚ) ή του Γιώργου Τσόγκα (προέδρου του εαυτού του! αυτά είναι για τα σκουπίδια), όπως επίσης ΔΕΝ αναγνωρίζονται τα διπλώματα ... αυτοφυών, παρασιτικών, ιθαγενών ομοσπονδιών τύπου Οκινάουα-τε ή μεμονωμένων ... δόκτορων-σαλτιμπάγκων του αθλητισμού με 4ο νταν ΕΛΟΚ με σπασμένο πόδι, πέμπτο όπως το ... Doctor (δηλ. από το πουθενά) και έκτο από σπόντα από τον Καναζάβα!!! Αυτά όλα ανήκουν στο καράτε τύπου Kotta Karate-Do, το οποίο όχι μόνο δεν μας αφορά, αλλά και μακρυά από μας!

 

Διπλώματα Εκπαιδευτών Παραδοσιακού Καράτε

Σε άρρηκτη συνέχεια της ανωτέρω αναγνώρισης Διπλωμάτων Παραδοσιακού Καράτε θα βρίσκεται και η απονομή ή αναγνώριση Διπλωμάτων Εκπαιδευτών Παραδοσιακού Καράτε από την ΠΟΠΚ με τα οποία και μόνο θα πιστοποιείται η προπονητική ικανότητα και επάρκεια εκπαιδευτών Παραδοσιακού Καράτε σε όλη την ελληνική επικράτεια εφόσον η ΠΟΠΚ είναι ο μόνος και αποκλειστικός, επίσημος και αρμόδιος φορέας του αθλήματος του Παραδοσιακού Καράτε και μάλιστα με αποφάσεις Εφετείου και Αρείου Πάγου, που αποτελούν νομολογία πλέον για τη χώρα μας.

Οι Εκπαιδευτές μάλιστα που η ΠΟΠΚ θα αναγνωρίζει με ειδικό Δίπλωμα Εκπαιδευτή ως ικανούς και επαρκείς να διδάσκουν το Παραδοσιακό Καράτε δεν θα έχουν ανάγκη από καμιά άλλη βεβαίωση ή αναγνώριση με βάση τον αθλητικό νόμο 2725/1999 και το προεδρικό διάταγμα που ορίζει τα σχετικά με τις άδειες λειτουργίας γυμναστηρίων.

Κάθε φυσικό πρόσωπο, σύλλογος ή ομοσπονδία που θα ισχυριστεί ότι καλύπτει, ελέγχει, διδάσκει ή αντιπροσωπεύει στο ελάχιστο το Παραδοσιακό Καράτε εντός της Ελλάδας και θίγει με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα και το άθλημα της ΠΟΠΚ θα αντιμετωπίσει τη νόμιμη και σθεναρή αντίδρασή της.

 

 

Θύμιος Περσίδης

Πρόεδρος της ΠΟΠΚ

 


www.karate.gr    

Αρχική      Επικαιρότητα     Π.Ο.Π.Κ.