Στο νέο site (με κλικ εδώ) της ΠΟΠΚ θα βρείτε:

2019.0901 - Παρουσίαση του ιστότοπου της ΠΟΠΚ σε πρώτη φάση

2019.0621-Η κατάσταση σήμερα στο καράτε συνοπτικά

2019.0830-Η πραγματική Ιστορία του παραδοσιακού καράτε στην Ελλάδα

2017.0527-Εσωτ Κανον-Kyu & Dan ΠΟΠΚ

Κανονισμός ΠΟΠΚ Αναγνώρισης Dan

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΓΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

2019.0830-Η δικαστική διαμάχη της ΠΟΠΚ με την ΕΛΟΚ

911α-Διαδικασία & Αίτηση Ενδιαφέροντος νέου μέλους

915.1-Αίτηση Αναγνώρισης 1ου Νταν

915.2α-Αίτηση Αναγνώρισης 2ου Νταν

915.3α-Αίτηση Αναγνώρισης 3ου Νταν

915.2β-Αίτηση Έκδοσης Διπλώματος Εκπαιδευτή 2ου Νταν

915.3β-Αίτηση Έκδοσης Διπλώματος Εκπαιδευτή 3ου Νταν