karate.gr: 122 – ΠΟΠΚ - Τεχνικά Θέματα 

Πρώτη δημοσίευση 20/12/07, τελευταία ενημέρωση 30/6/09

Αρχική      Επικαιρότητα     Π.Ο.Π.Κ.

Καταχωρήσεις στο karate.gr Διοργανώσεις Χορηγίες-Δωρεές-Υποστήριξη

Άδειες Λειτουργίας Γυμναστηρίων


Αρχικοποίηση Μητρώου Νταν Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 58, ΑΘΗΝΑ, TK 10680, τηλ. 6999-500500, FAX 210-3639508

Αναγνωρισμένη με την 3914/2000 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών και την 110/2003 Απόφαση του Αρείου Πάγου
ως η μόνη καλύπτουσα και ελέγχουσα το άθλημα του Παραδοσιακού Καράτε σε όλη την ελληνική επικράτεια


Η ΠΟΠΚ παρανόμως δεν αναγνωρίζεται από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Ορφανό και τον διάδοχό του Γιάννη Ιωαννίδη για ποταπούς κομματικούς λόγους.


Από το Πρακτικό 05/20-10-2007 του ΔΣ της ΠΟΠΚ

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση έγκυρων διπλωμάτων Παραδοσιακού Καράτε.

Το προσωρινό ΔΣ της ΠΟΠΚ και με σκοπό να οργανώσει νόμιμες εκλογές, προϋπόθεση των οποίων είναι η οριστικοποίηση του εκλογικού σώματος και άρα η διενέργεια αγώνων εντός του 2007 και άρα η προΰπαρξη Τεχνικής Επιτροπής, απευθύνθηκε στον Π. Δρακόπουλο με την 04α/2-7-07 επιστολή του και στην ITKF σχετικά με τα ελληνικά διπλώματα που έχει δώσει ο ίδιος ο Π. Δρακόπουλος σε έντυπα της ΠΟΠΚ και εν αγνοία της ΠΟΠΚ από το 1995 μέχρι σήμερα και  σχετικά με τα «διπλώματα-βεβαιώσεις» που εκδίδει η ITKF για την εγγραφή στα Μητρώα της των Βαθμοφόρων Νταν Μαύρων Ζωνών μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και σύμφωνη γνώμη της ΠΟΠΚ.

Μετά από την μέχρι σήμερα (20-12-07) έλλειψη απάντησης του Π. Δρακόπουλου στην  επιστολή της ΠΟΠΚ και την από 21-8-07 απάντηση της ITKF στην οποία περιλαμβάνεται πίνακας των Ελλήνων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της, στον οποίο πίνακα όμως δεν περιλαμβάνονται ο αριθμός εγγραφής του κάθε βαθμοφόρου και η ημερομηνία εγγραφής του, το ΔΣ της ΠΟΠΚ ζήτησε με δεύτερη επιστολή του προς την ITKF  τα ελλείποντα αυτά απαραίτητα στοιχεία.

Στο μεταξύ όμως είναι επιτακτική η ανάγκη να λειτουργήσει η ΠΟΠΚ, να συγκροτηθεί η Τεχνική Επιτροπή της και να συνταχθεί ο Εσωτερικός της Κανονισμός με ό,τι έχουμε στα χέρια μας. Γι’ αυτό το λόγο ο πρόεδρος κ. Περσίδης και ο αντιπρόεδρος κ. Παναγιωτίδης, 4ο νταν ITKF (από το 1988) [και πρώτος αντιπρόσωπος της ITKF (από το 1983, τότε IAKF) στην Ελλάδα, στο ιδιόκτητο γυμναστήριό του, Παρρασίου 21 αδιέξοδο, Πλ. Αττικής, Αθήνα, έδρα του συλλόγου του ακόμα και σήμερα] διαχώρισαν τις εγγραφές στο Μητρώο της ITKF, των οποίων τα αντίστοιχα διπλώματα θα πρέπει να αναγνωρίζει η ΠΟΠΚ, από τον υπάρχοντα κατάλογο της ITKF με κριτήριο το προγενέστερο ή μεταγενέστερο της εγγραφής (και άρα έκδοσης της βεβαίωσης-διπλώματος) σε σχέση με την ημερομηνία εγγραφής της ΠΟΠΚ στο Βιβλίο Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών (30-1-1995), ημερομηνία από την οποία και μετά η ΠΟΠΚ είναι νομικά αποκλειστικά αρμόδια και υπεύθυνη για κάθε πράξη, λειτουργία και αναφορά στο Παραδοσιακό Καράτε στην Ελλάδα.

 

Συνεπώς από τον συνημμένο στο παρόν πρακτικό κατάλογο της ITKF μπορούν να αναγνωριστούν από την ΠΟΠΚ ως κάτοχοι Νταν Μαύρης Ζώνης Παραδοσιακού Καράτε οι επόμενοι και κανένας άλλος:

 

Πρώτα Νταν:

Γκότσης Δημήτρης

Καλαϊτζίδης Δημήτρης

Αναγνωστόπουλος Δημήτρης

Μανουσάκης Άγγελος

Μερμιγκούσης Κωνσταντίνος

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης

Σαμίογλου Χαράλαμπος

Μπιτσίτης Δημήτριος

Φωτόπουλος Νικόλαος

Ντόβας Βασίλειος

Δρακόπουλος Παναγιώτης

Ξηροτάγαρος Αργύριος

Μηλιώνης Χρήστος

Γεωργιάδης Αλέξανδρος

Δεύτερα Νταν:

Χαριτόπουλος Κώστας

Καλαϊτζίδης Δημήτρης

Μερμιγκούσης Κωνσταντίνος

Δρακόπουλος Παναγιώτης

Μωραΐτης Σπύρος

Κοντοζής Μάριος-Αδάμ

Τρίτα Νταν:

Παναγιωτίδης Γιώργος

Σιάχρας Ιωάννης

Ζαρουχλιώτης Νικήτας

Ρούσκας Χρήστος

Δρακόπουλος Παναγιώτης

 

Τέταρτα Νταν:

Παναγιωτίδης Γιώργος

Δρακόπουλος Παναγιώτης

Ζαρουχλιώτης Νικήτας

 

Πέμπτα Νταν:

Πανουσόπουλος Τάσος

 

Έκτα Νταν:

Κανένα

 

Έβδομα Νταν:

Κανένα

 

 

Για όσους ενεγράφησαν στα Μητρώα της ITKF μετά από την ίδρυση της ΠΟΠΚ (ΙΑΝ 1995) χωρίς να τηρηθεί το απαραίτητο τυπικό της συναίνεσης και επιβεβαίωσης της ΠΟΠΚ για αυτή την εγγραφή με απόφαση του ΔΣ αυτής και με υπογραφή των προέδρου και γραμματέα της κάτω από τη γνήσια σφραγίδα της, για όλους αυτούς τα διπλώματά τους ΔΕΝ αναγνωρίζονται και θεωρούνται ΑΚΥΡΑ αν δεν κάνουν ιδιαίτερη αίτηση προς την ΠΟΠΚ για αναγνώρισή τους, οπότε και κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ιδιαίτερα.

Περαιτέρω, οι αναφερόμενοι στον ανωτέρω πίνακα, των οποίων τα διπλώματα αναγνωρίζονται, για να εγγραφούν και στο Μητρώο Βαθμοφόρων Νταν Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη με τα σχετικά δικαιολογητικά και παράβολο προς την ΠΟΠΚ.

 Σήμερα (30-6-2009) το Μητρώο Νταν Μαύρων Ζωνών της ΠΟΠΚ περιλαμβάνει μετά από αίτησή τους, υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών και του σχετικού παραβόλου, μόνον τους επόμενους και κανέναν άλλο (ο πίνακας αυτός θα ενημερώνεται στην παρούσα ακριβώς σελίδα):

Πρώτα Νταν:

Κανένας

Δεύτερα Νταν :

Παναγιωτίδης Γιώργος, 26-4-1984

Τρίτα Νταν:

Παναγιωτίδης Γιώργος, 29-3-1987

Τέταρτα Νταν:

Παναγιωτίδης Γιώργος, 24-12-1988

Πέμπτα Νταν:

Κανένας

Έκτα Νταν:

Κανένας

Έβδομα Νταν:

Κανένας


 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  30-6-2009

 

Copyright © 1945-2045 Θύμιος Περσίδης,

Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!

 

Και από αυτή τη θέση θεωρούμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι:

1) βάσει του αθλητικού νόμου 2725/1999 "μία μόνο ομοσπονδία ιδρύεται για κάθε άθλημα" και

2) με την τελεσίδικη Απόφαση 3914/2000 του Εφετείου Αθηνών, η οποία κατέστη αμετάκλητη με την 110/2003 Απόφαση του Αρείου Πάγου, η ΠΟΠΚ αναγνωρίζεται ότι είναι η μόνη ομοσπονδία που έχει δικαίωμα να αναπτύσσει, καλύπτει, ελέγχει και εξελίσσει το άθλημα του "Παραδοσιακού Καράτε" σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Συνεπώς, το "Παραδοσιακό Καράτε" δεν είναι πλέον μόνον έκφραση που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο άθλημα ή μαχητική τέχνη, αλλά αποτελεί στο εξής (από το 1993 διεθνώς) και νομική έκφραση με νόμιμο κάτοχο του δικαιώματος να την φέρει, να την χρησιμοποιεί και να την ελέγχει. Επομένως, οι κάτωθι φορείς καράτε ή διοργανώσεων αυτού εξαπατούν το αθλητικό κοινό, θίγουν τα συμφέροντα της ΠΟΠΚ και θα αντιμετωπιστούν ανάλογα νομικά:

1) Κάθε σύλλογος ή ομοσπονδία εντός Ελλάδας, που φέρει στο όνομά του το όνομα του "Παραδοσιακού Καράτε" χωρίς να είναι μέλος της ΠΟΠΚ.

2) Κάθε σύλλογος ή ομοσπονδία εντός Ελλάδας, που άναφέρει στο καταστατικό του ότι διατηρεί τμήμα "Παραδοσιακού Καράτε" χωρίς να είναι μέλος της ΠΟΠΚ.

3) Κάθε φυσικό πρόσωπο, σύλλογος ή ομοσπονδία που ισχυρίζεται ή θα ισχυριστεί ότι καλύπτει, ελέγχει, διδάσκει ή αντιπροσωπεύει στο ελάχιστο το "Παραδοσιακό Καράτε" εντός της Ελλάδας χωρίς να είναι μέλος της ΠΟΠΚ.

4) Κάθε φυσικό πρόσωπο, σύλλογος ή ομοσπονδία, που θα διενεργεί δήθεν εκπαίδευση στην τεχνική του "Παραδοσιακού Καράτε" ή/και θα διενεργεί δήθεν εξετάσεις "Παραδοσιακού Καράτε" με ή χωρίς απονομή διπλωμάτων νταν μαύρων ζωνών "Παραδοσιακού Καράτε".

5) Κάθε φυσικό πρόσωπο (αθλητής, εκπαιδευτής) που θα λάβει μέρος ως εκπαιδευόμενος σε εκπαίδευση ή/και εξετάσεις για νταν μαύρης ζώνης "Παραδοσιακού Καράτε", που δεν διενεργούνται από την ΠΟΠΚ.

Επομένως, κάθε αγώνας, σεμινάριο, διδασκαλία, εξέταση τεχνικής κατάρτισης ή άλλη εκδήλωση "Παραδοσιακού Καράτε", που θα οργανώνεται εντός της Ελλάδας, μπορεί να οργανώνεται μόνο υπο την έγκριση και αιγίδα της ΠΟΠΚ, και κανενός άλλου φορέα ή ατόμου από όπου και αν προέρχεται, υπό την απειλή άμεσης αγωγής και απαίτησης των θιγομένων δικαιωμάτων της ΠΟΠΚ.

Σημειώνουμε ότι σήμερα 30-6-2009 κανένας απολύτως μεμονωμένος τεχνικός εκπαιδευτής προφανώς δεν έχει εξουσιοδότηση από την ΠΟΠΚ να διενεργεί εξετάσεις για Νταν Μαύρης Ζώνης στο "Παραδοσιακό Καράτε".

Τέλος, σε όσους συγκεκριμένους αφελείς ή γνωστούς πονηρούς, οι οποίοι εξαπατούν τους μαθητές τους ότι δήθεν κατέχουν παλιές εξουσιοδοτήσεις από την ITKF ή ότι το στυλ καράτε που κάνουν είναι από ... "γεννησιμιού του" παραδοσιακό, αφού είναι σότοκαν, γουάντο-ρύου, γκοτζου-ρύου, σίτο-ρύου, ή του Φουνακόσι, της J.K.A., του Enoeda, του Suzuki, του Kanazawa, του Yamada, του ... Bourboulithra, και άλλων, απαντάμε ότι:

1) Το ορισμένο πλέον άθλημα ως "Παραδοσιακό Καράτε" στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή το εξασκεί και το ελέγχει παγκοσμίως μόνο η ITKF και εντός των χωρών οι εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της και ποτέ ένα μεμονωμένο άτομο, όποιο κι αν είναι αυτό, ή ομάδα ατόμων, όποια και να είναι αυτή. Απόδειξη η αναγνώριση της Greek Traditional Karate Federation ( = Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε) στον επίσημο πίνακα των εθνικών ομοσπονδιών-μελών της ITKF στην ιστοσελίδα της τελευταίας.

2) Οι εξουσιοδοτήσεις εξεταστή της ITKF, που τυχόν είχε κάποιος, αποσπάστηκαν από την ITKF με παράνομο τρόπο, χωρίς την τυπικά σύνομη έγκριση και επιβεβαίωση της ΠΟΠΚ, και μάλιστα εν αγνοία της ΠΟΠΚ, και ήδη αυτές έχουν εκπνεύσει, διότι εκδίδονταν από την ITKF με διάρκεια ενός έτους και με την συγκατάθεση της ΠΟΠΚ για την Ελλάδα, η οποία ΠΟΠΚ δεν είχε δώσει ποτέ τέτοια συγκατάθεση. Συνεπώς οι εξουσιοδοτήσεις αυτές ήταν πάντα και είναι και σήμερα άκυρες.

Για παράδειγμα, η ιδιωτική Σχολή καράτε του κ. Παναγιώτη Δρακόπουλου φέρει την επιγραφή που βλέπετε, στην οποία το μόνο νόμιμο είναι το BUDOKAN, διότι με την GTKF (δηλαδή την ΠΟΠΚ) και το Παραδοσιακό Καράτε της ITKF ο κ. Δρακόπουλος δεν έχει καμιά σχέση πλέον, αφού ο σύλλογός του (και ο ίδιος κατά συνέπεια) διεγράφει νόμιμα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ο κ. Δρακόπουλος έκανε κάποτε Παραδοσιακό Καράτε και πήρε από την ITKF κάποια διπλώματα μαύρης ζώνης (αναφέρομαι στα νόμιμα μόνο μέχρι τέταρτο νταν που πήρε μέχρι 30-1-1995, όπως διεξοδικά εξηγείται ανωτέρω). Ήταν επίσης πρόεδρος της ΠΟΠΚ από 30-1-1995 μέχρι 31-12-2001 και τεχνικός υπεύθυνος της ΠΟΠΚ από 1-1-2002 μέχρι 31-12-2004 με αρμοδιότητες που του έδινε το ΔΣ με αποφάσεις του (δεν του είχε δώσει ποτέ καμιά!). Εκεί τελείωσαν όμως όλα! Δηλαδή, από 1-1-2005 μέχρι τη διαγραφή του συλλόγου του δεν ήταν πλέον τίποτα για την ΠΟΠΚ, δεν είχε καμιά δικαιοδοσία και άρα σήμερα, προφανώς, δεν αντιπροσωπεύει τίποτα από αυτήν ή από το άθλημά της! ΠΡΟΦΑΝΩΣ !!!  Η ανωτέρω ταμπέλα, λοιπόν, έξω από την ιδιωτική του σχολή αποτελεί σήμερα ακόμα μια απάτη κατά του εύπιστου αθλητικού κοινού, διότι με αυτήν προβάλλει ότι "πουλάει" υπηρεσίες που ΔΕΝ μπορεί να "πουλάει", διότι το G.T.K.F. ΔΕΝ το έχει, το I.T.K.F. ΔΕΝ το έχει, το "Παραδοσιακό Καράτε" ΔΕΝ το έχει, τα 7, 8, 17, 18 ή όσα νταν θέλει ΔΕΝ τα έχει!!!
15-12-2012 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΣΩΝ ΓΡΑΦΩ αποτελούν η απεγνωσμένες προσπάθειες του Δρακόπουλου να πάρει μέρος στις εκλογές της 15-12-2012 της ΠΟΠΚ και το ... ξεροστάλιασμα έξω από το χώρο των εκλογών μπας και μπει μέσα, που βέβαια ΔΕΝ μπήκε διότι έχει διαγραφεί ο σύλλογός του από το 2007 και αυτό το γνωρίζει και η κουτσή Μαριγώ (η ... αλεπού)! Για χιλιοστή φορά αποδεικνύεται ότι αν δεν έχεις ομοσπονδία στην οποία να είσαι ενταγμένος και να σε υποστηρίζει, τότε, όσα νταν και να αυτοδιαφημίζεσαι ότι έχεις, είσαι ένα μηδενικό, ενώ τα νταν που δίνεις ισχύουν από τις τουαλέτες της σχολής σου μέχρι την πόρτα εξόδου της στο πεζοδρόμιο και ούτε πόντο παραπέρα!!!

 

3) Από την άλλη μεριά και ιδιαίτερα για μερικούς θιασώτες της ΕΛΟΚ, που παριστάνουν τους ... "παραδοσιακούς" και ... βαυκαλίζονται με την ψευδαίσθηση ότι επειδή κάποτε έκαναν "παραδοσιακό στυλ καράτε" αυτό σημαίνει ότι κάνουν και σήμερα "Παραδοσιακό Καράτε" και επειδή το καράτε εξελίσσεται και αυτοί ως αποκλεισμένοι στη ... Σύγχρονη Ψωροκώσταινα του Καραμανλή και του Γερόλυμπου έχουν χάσει το τρένο, τους διευκρινίζω και ας το χωνέψουν επιτέλους:

Από τη στιγμή που γίνατε μέλη της ΕΛΟΚ, η οποία καλύπτει μόνο το μοντέρνο καράτε, και ταυτόχρονα δεν είσαστε μέλη της ΠΟΠΚ, αυτονόητα και με απόφασή σας έχετε αποποιηθεί κάθε έννοιας "παραδοσιακού καράτε", αφού αυτό καλύπτεται μόνο από την ΠΟΠΚ. Τόσο απλό! Καταλάβετε επιτέλους ότι το "μοντέρνο καράτε" θεωρείται διαφορετικό άθλημα από το "παραδοσιακό καράτε" με απόφαση της ολομέλειας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1993, πράγμα που αποτελεί νομολογία για τη χώρα μας με βάση τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις Εφετείου και Αρείου Πάγου. Αυτό πρακτικά αποδεικνύεται :

α) από τους κανονισμούς με τους οποίους παίζετε,

β) από το ότι σε καμιά χώρα του κόσμου οι εθνικές σας ομοσπονδίες δεν έχουν διακρίσεις νταν μαύρων ζωνών και

γ) από άλλους λόγους σεβασμού προς την ιστορία, κλοπής πνευματικής και πολιτιστικής ιδιοκτησίας, που διαπράττουν οι ομοσπονδίες σας, και από άλλους λόγους ουσίας του "καράτε-ντο" που δεν θα τους καταλάβετε ακόμα και αν σας τους εξηγήσουν.

Ακόμα και οι ζώνες που δίνετε εδώ στην Ελλάδα είναι μια απάτη προς τους αθλητές σας, διότι το μοντέρνο καράτε έχει ιστορία 35 το πολύ χρόνων (από το 1975 ?) και εξ αυτού και μόνο προφανώς ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΖΩΝΕΣ, διότι ΔΕΝ προλαβαίνει να δημιουργηθεί ιεραρχία μαύρων ζωνών μέσα σε μόνο 35 χρόνια, σε αντίθεση με το "Παραδοσιακό Καράτε" το οποίο έχει ιστορία άνω των 400 χρόνων και η ιεραρχία μαύρων ζωνών από τις γενιές των δασκάλων του προς τις γενιές των μαθητών τους αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του!

Καλά θα κάνετε, λοιπόν, να βγάλετε από τα καταστατικά σας και τα διαφημιστικά σας τις εκφράσεις "παραδοσιακό καράτε" και "μαύρες ζώνες", διότι είναι απάτη προς τους αθλητές σας, ενώ ταυτόχρονα θίγετε τα συμφέροντα της ΠΟΠΚ πράγμα για το οποίο θα μιλήσουμε ιδιαιτέρως.

4) Τέλος, το κυριότερο είναι πάντα ότι μέσα στην Ελλάδα μόνον η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ), ως μοναδική και κυρίαρχη (βάσει των νόμων και των αποφάσεων των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας μας) εθνική ομοσπονδία στο "Παραδοσιακό Καράτε", διενεργεί εξετάσεις Νταν Μαύρων Ζωνών (που αποτελούν αποδεικτικά τεχνικής κατάρτισης μόνο για το "Παραδοσιακό Καράτε") και κανένας άλλος εντός ή εκτός Ελλάδας οργανισμός, όποιος και αν είναι αυτός (ούτε η ΕΛΟΚ, ούτε η ΓΓΑ, ούτε η ITKF, ούτε η ... θειά σας η ... Κοντύλω!). Συνεπώς, ακόμα και αν υπήρχαν μη πλαστές εξουσιοδοτήσεις εξεταστών από οργανισμούς εκτός Ελλάδας, αυτές θα ήταν αυτόματα άκυρες, αφού όπως είναι αυτονόητο η ΠΟΠΚ δεν εκχωρεί σε κανέναν απολύτως τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην Ελλάδα !!!

 

Αθήνα, 30/6/2009

Θύμιος Περσίδης

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε


www.karate.gr    

Αρχική      Επικαιρότητα     Π.Ο.Π.Κ.