karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub   

Πρώτη δημοσίευση 14/4/2014.

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .

Καταχωρήσεις στο karate.gr

Διοργανώσεις

Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y!

Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο Facebook, Twitter, κτλ.!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"

Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!

Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού "ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!!


Ο υπουργός Πολιτισμού κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος

Ο υφυπουργός Αθλητισμού κ. Γιάννης Ανδριανός

Η γενική γραμματέας Αθλητισμού κα Κυριακή Γιαννακίδου

Η ΓΓΑ δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν μιλάει!

Τότε τι κάνει???

 Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής:

Η μη δημοσίευση των απολογισμών της ΕΛΟΚ στο διαδίκτυο (και άρα η απόκρυψή τους) συνοδευόμενη από τις νοθευμένες εκλογές με εικονικούς αντιπροσώπους συλλόγων, έχουν στόχο να εγκρίνονται οι απολογισμοί από τις γενικές συνελεύσεις χωρίς την πρέπουσα ανάλυση και χωρίς πραγματικό έλεγχο! Δύο αμαρτωλές θητείες του ΔΣ της ΕΛΟΚ επιχορηγείτε  με χρήματα του Ελληνικού Λαού χωρίς έλεγχο! Είστε Άχρηστοι στον Ελληνικό Λαό! Κλείστε το!!!


 Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι Ετήσιοι Απολογισμοί της ΕΛΟΚ: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 και σύγκριση!

 

 Αδικαιολόγητα ποσά, πολλές ασάφειες, καμιά διευκρίνηση!

Μέρος Πρώτο,   Μέρος Δεύτερο

 Copyright © 1945-2045: Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!

Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, τέως Γεν. Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτ. Πρόεδρος!

 

 Το παρόν δημοσίευμα αποστέλλεται με email προς την ΓΓΑ και το ΣΔΟΕ!

 Αποδεικτικό αποστολής και λήψης email προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

(Θέλετε να τυπώσετε αυτό το άρθρο σε pdf? Πολύ ευχαρίστως, με κλικ εδώ!)


Κατωτέρω μελετώνται αναλυτικά (κατά το δυνατόν) οι οικονομικοί απολογισμοί της ΕΛΟΚ των ετών 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013, όπως δόθηκαν τελευταία στιγμή στις Γενικές Συνελεύσεις για έγκριση και απαλλαγή των ΔΣ/ΕΛΟΚ από κάθε ευθύνη, οι οποίοι κρύβονται από τα ΔΣ αυτής και δεν αναρτώνται δημοσίως στο διαδίκτυο, όπως ορίζει ο νόμος περί Διαύγειας στη διοίκηση του κράτους! Στους απολογισμούς της ΕΛΟΚ αναγράφονται πολύ χονδρικά τα συνολικά ποσά που  εισπράχθηκαν ή/και δαπανήθηκαν κατά κεφάλαιο (κωδικό) εσόδων ή/και εξόδων. Η χονδρική αυτή αναγραφή δεν αποδίδει ούτε κατ' ελάχιστον στοιχεία ελέγχου από τους συλλόγους-μέλη της ΕΛΟΚ κατά την ελεγκτική διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης, αλλά αποτελεί "στάχτη στα μάτια" των υποτιθέμενων ελεγκτών (δηλ. των αντιπροσώπων των συλλόγων), στους οποίους δεν δόθηκε ο κάθε απολογισμός μαζί με την πρόσκληση για ΓΣ, όπως ορίζει ο νόμος και η λογική, αλλά δόθηκε πέντε λεπτά πριν από τη συνεδρίαση, ώστε να μειωθούν οι ελεγκτικές δυνατότητες και να εκμαιευτεί η ψήφος έγκρισης ακόμα και από τους διαφωνούντες!

Για τον ορθό έλεγχο έπρεπε για κάθε αξιόλογο ποσό να είχαν δοθεί λεπτομερώς ποιοί έδωσαν χρήμα, πόσο, πότε και γιατί καθώς και ποιοί πήραν χρήμα, πότε και γιατί!!! Στον επόμενο πίνακα δίνονται οι συγκρίσεις μεταξύ των ανωτέρω Απολογισμών

και στη συνέχεια μελετώνται τα "ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ" επί των "ΥΠΟΠΤΩΝ" διαφορών!!!

0100 - ΕΣΟΔΑ

2009 2010 2011

2012
έως 30/9

2013
0103 - Έσοδα από επιχορηγήσεις 350.000 118.550 150.000 37.500 0
0108 - Έσοδα από εισφορές μελών 19.421 22.462 23.510   27.201
0114 - Λοιπά Έσοδα με ανάλυση 94.272 143.555 6.221 210.754 279.384

0200 - ΕΞΟΔΑ:

2009 2010 2011

2012

έως 30/9

2013
0211 - Μισθοδοσία μονίμου προσωπικού 117.633 79.327 89.671 91.927 23.758
0214 - Αμοιβές λογιστή, νομικού κτλ. 76.416 17.217   1.000 14.541
0215 - Ασφαλιστικές εισφορές 48.613 23.008 23.677 9.645 12.027
0216 - Φόροι - Τέλη -8.681   3.185   2.501
0231 - Ενοίκια 37.887        
0232 - Φως - Νερό ΕΛΤΑ 1.545        
0233 - Τηλέφωνα ΟΤΕ, Κινητά 19.159 17.533 13.140 7.067 17.658
0234 - Συνεδριάσεις ΔΣ - Γενικές Συνελεύσεις 10.725 2.260 5.949 8.659 20.898
0236 - Γραφική ύλη και καθαριότητα 2.664 2.262 2.033 5.818 840
0237 - Δημόσιες σχέσεις - Διεθνείς σχέσεις 7.235        
0238 - Εξοπλισμός γραφείων 2.588 4.859 4.859   2.148
0239 - Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις κτλ. 14.090 3.443 1.377   3.800
0240 - Μηχανοργάνωση 30.850 1.046     617
0241 - Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά 6.672 7.665 8.173   13.353
0251 - Αμοιβές προπονητών - τεχνικών συμβούλων 31.128 0 7.250   7.250
0255β - Επίσημες εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού 118.597 16.586 75.031 89.586 125.194
0258 - Αθλητικό Υλικό         2.733
0272 - Διοργάνωση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων 35.253 92.490 44.154 22.134 65.115
0276 - Αναπτυξιακά προγράμματα 3.885 0      
0281 - Δαπάνες Διοίκησης     14.176    
0282 - Δαπάνες λειτουργικές     2.927    
0283 - Δαπάνες εθνικών ομάδων     2.099   2.806
0284 - Δαπάνες ανάπτυξης     6.055   2.806

 


"ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ" επί των "ΥΠΟΠΤΩΝ" διαφορών!!!


0100 - ΕΣΟΔΑ

2009 2010 2011 2012
έως 30/9
2013
0103 - Έσοδα από επιχορηγήσεις 350.000 118.550 150.000 37.500 0
0108 - Έσοδα από εισφορές μελών 19.421 22.462 23.510   27.201
0114 - Λοιπά Έσοδα με ανάλυση 94.272 143.555 6.221 210.754 279.384

 

Από το 1991 η ΕΛΟΚ έπαιρνε επιχορηγήσεις κάθε χρόνο αυξανόμενες μέχρι που έφτασε στο τεράστιο ποσό των 350.000 € το 2009. Έκτοτε, η καταστροφή της χώρας από τους πολιτικούς μας είχε ως αποτέλεσμα τις μειώσεις των επιχορηγήσεων της ΓΓΑ προς τις ομοσπονδίες, οι οποίες μειώσεις για την ΕΛΟΚ δίνονται ανωτέρω. Γενικά οι επιχορηγήσεις της ΓΓΑ προς τις ομοσπονδίες ήταν μια ανοιχτή και εκτεταμένη πληγή οικονομικής αιμορραγίας χωρίς λόγους και χωρίς ανταπόδοση κατά τη γνώμη μου, διότι ο αθλητισμός έχει υπερεκτιμηθεί. Όταν συνάνθρωποί μας πεθαίνουν, διότι δεν έχουν να φάνε και δεν έχουν φάρμακα και περίθαλψη, λυπάμαι, αλλά ουδόλως με ενδιαφέρουν τα μετάλλια των πρωταθλητών οποιουδήποτε αθλήματος!!!

Εκ των ανωτέρω ποσών αποδεικνύεται ότι μειουμένων των επιχορηγήσεων, αυξάνονται περίεργα πολύ τα "Λοιπά Έσοδα" της ΕΛΟΚ!

Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι η ΕΛΟΚ μπορούσε κάλλιστα να επιβιώσει χωρίς επιχορηγήσεις από τη ΓΓΑ! Αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι μπορεί να υπάρχει και το ενδεχόμενο ποσά επιχορηγήσεων να καταχωρούνται ως "οικονομικές ενισχύσεις", ώστε οι επιχορηγήσεις να πέφτουν κάτω από το 50% του συνόλου των εσόδων και έτσι η ΕΛΟΚ να μην έχει υποχρέωση να δημοσιεύει στην Διαύγεια τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις της!!! Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο αυτό να γίνεται και με κρυφή συνεννόηση με τους υπαλλήλους της ΓΓΑ!


0200 - ΕΞΟΔΑ:

2009 2010 2011 2012
έως 30/9
2013
0211 - Μισθοδοσία μονίμου προσωπικού 117.633 79.327 89.671 91.927 23.758
0214 - Αμοιβές λογιστή, νομικού κτλ. 76.416 17.217   1.000 14.541
0215 - Ασφαλιστικές εισφορές 48.613 23.008 23.677 9.645 12.027

Το μόνιμο προσωπικό της ΕΛΟΚ αμειβόταν καλά και σταθερά μέχρι που ξαφνικά απολύθηκε!!!

Οι λογιστές - νομικοί κτλ. τρώγανε με δέκα μασέλες το 2009 μέχρι που τους ... φύγανε τελείως οι μασέλες τα τελευταία χρόνια! Αλλά πάλι οι Δικαστικές Επιτροπές Μαϊμού εξακολουθούν να δικάζουν συλλόγους και άτομα συλλόγων!!!


0200 - ΕΞΟΔΑ:

2009 2010 2011 2012
έως 30/9
2013
0231 - Ενοίκια 37.887        
0232 - Φως - Νερό ΕΛΤΑ 1.545        
0233 - Τηλέφωνα ΟΤΕ, Κινητά 19.159 17.533 13.140 7.067 17.658
0234 - Συνεδριάσεις ΔΣ - Γενικές Συνελεύσεις 10.725 2.260 5.949 8.659 20.898
0236 - Γραφική ύλη και καθαριότητα 2.664 2.262 2.033 5.818 840
0237 - Δημόσιες σχέσεις - Διεθνείς σχέσεις 7.235        

Τα Ενοίκια το 2009 είναι μια περίεργη καταχώρηση! Δηλαδή η ΓΓΑ τους έδινε επιχορήγηση 37.887 € για να πληρώνουν το ΟΑΚΑ και να μας λέει ότι τα Ολυμπιακά έργα αποδίδουν στο δημόσιο? Κεντρική Αφρική είμαστε!!!

Βρε, τα κινητά βρέεεε!!! Και της ... γιαγιάς σας το κινητό η ΕΛΟΚ το πλήρωνε? Όσοι είχαν κινητά που πλήρωνε η ΕΛΟΚ να επιστρέψουν τα λεφτάαααα!!!

Συνεδριάσεις - Γενικές Συνελεύσεις 10.725 € το 2009 και 20.898 € το 2013? Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Προτείνω να τα πληρώσει ο ... Ταμίας!!!

"Δημόσιες Σχέσεις":


0200 - ΕΞΟΔΑ:

2009 2010 2011 2012
έως 30/9
2013
0238 - Εξοπλισμός γραφείων 2.588 4.859 4.859   2.148
0239 - Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις κτλ. 14.090 3.443 1.377   3.800

Δεν μπορώ να καταλάβω τι αγοράζουν κάθε τόσο επί είκοσι χρόνια στον Εξοπλισμό Γραφείων!

Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις κτλ.: Χάθηκε η επιχορήγηση και χάθηκαν τα σποτάκια της ΕΛΟΚ στην ... τηλεόραση! Από τα 14 χιλιάρικα πέσαμε στα 3-4, αλλά και αυτά πού πάνε?


0200 - ΕΞΟΔΑ:

2009 2010 2011 2012
έως 30/9
2013

0240 - Μηχανοργάνωση

30.850

1.046

   

617

0241 - Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά

6.672

7.665

8.173

 

13.353

Ύψιστο ποσοστό ενδεχόμενης λαμογιάς: Η Μηχανοργάνωση από 30.850 € το 2009 έπεσε στα 617 € το 2013!!! Μάλλον Οικονομικός Εισαγγελέας σας χρειάζεται και όχι απλά το ΣΔΟΕ!!! Εδώ γίνεται χορός ατασθαλιών και μάλιστα σε βάθος εικοδαετίας!!!

"Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά": Πολύ περίεργες διακυμάνσεις έχουν τα ποσά ανά έτος!


0200 - ΕΞΟΔΑ:

2009 2010 2011 2012
έως 30/9
2013
0251 - Αμοιβές προπονητών - τεχνικών συμβούλων 31.128 0 7.250 ????? 7.250
0255β - Επίσημες εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού 118.597 16.586 75.031 ????? 125.194

Τεράστιες διακυμάνσεις εμφανίζουν και αυτά τα ποσά, αποδεικνύοντας έτσι το ενδεχόμενο οικονομικών ατασθαλιών! Απαραίτητα πρέπει να γίνει έλεγχος των οικονομικών της ΕΛΟΚ σε βάθος εικοσαετίας, με δεδομένο μάλιστα το ότι ακόμα και τα μέλη του εκάστοτε ΔΣ, ως γνωστόν, υπέγραφαν ως έγκριση των δαπανών επί των εκτυπώσεων του λογιστικού προγράμματος για τήρηση Γ΄ Κατηγορίας βιβλίων χωρίς να καταλαβαίνουν τι υπογράφουν και χωρίς τα τιμολόγια να καταχωρούνται, από ότι θυμάμαι, στα Πρακτικά των Συνεδριάσεων!!!


0200 - ΕΞΟΔΑ:

2009 2010 2011 2012
έως 30/9
2013
0272 - Διοργάνωση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων 35.253 92.490 44.154 ????? 65.115

0276 - Αναπτυξιακά προγράμματα

3.885

0

  ?????  

Η Διοργάνωση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων σηκώνει πολύ νερό και θέλει λεπτομερή έλεγχο! Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα είναι ανύπαρκτα!!!


0200 - ΕΞΟΔΑ:

2009 2010 2011 2012
έως 30/9
2013
0281 - Δαπάνες Διοίκησης     14.176   14.176
0282 - Δαπάνες λειτουργικές     2.927   2.927
0283 - Δαπάνες εθνικών ομάδων     2.099   2.806

0284 - Δαπάνες ανάπτυξης

   

6.055

 

2.806

Τέλος, γιατί αυτές οι δαπάνες εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια και δεν υπήρχαν πριν?


 Επιφυλάσσομαι, η  ανωτέρω ανάλυση να γίνει και επί του τελικού απολογισμού του 2012, που ακόμα περιμένω!


Ιδού οι Νεκροθάφτες του Καράτε στην Ελλάδα (και οι προηγούμενοί τους βέβαια)!!!

Για ένα άθλημα από το 1966 στην Ελλάδα, για μια ομοσπονδία με ιστορία από το 1980, για ανάπτυξη με επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ από τη ΓΓΑ από το 1991, με 250 συλλόγους, όπως λένε, και 28.000 αθλητές, όπως λένε, με δεκάδες πρωταθλήματα, εκατοντάδες προπονητές και πρωταθλητές, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ιστορικό στις ιστοσελίδες της, ΚΑΝΕΝΑ πρωτάθλημα, ΚΑΝΕΝΑ σύλλογο, ΚΑΝΕΝΑ προπονητή, ΚΑΝΕΝΑ αθλητή, ΚΑΝΕΝΑ αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα οποιασδήποτε χρονιάς, ΚΑΜΙΑ φωτογραφία, ΚΑΝΕΝΑ βίντεο! Οι δραστηριότητές της δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ! Το έμψυχο δυναμικό των συλλόγων, προπονητών, εξεταστών, μαύρων ζωνών, αθλητών και άλλων παραγόντων δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ? Όλες οι επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ που πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος απέδωσαν ένα ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ! Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει! Αλλά γιατί τέτοιο εσκεμμένο θάψιμο των πάντων, ενώ έπρεπε το καράτε να ήταν το πρώτο άθλημα στην Ελλάδα? Γιατί τέτοια απαξίωση όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων του αθλήματος???

Η Απάντηση είναι απλή: ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ!!!

1-Μπουλούμπασης

Πρόεδρος

2-Γερολύμπου

Αναπλ. Πρόεδρος

3-Δημητριάδης

Γεν. Γραμματέας

4-Κοσμίδης

Α'  Αντιπρόεδρος


5-Χανικιάν

Β'  Αντιπρόεδρος

6-Βόβλας

Ταμίας

7-Ράλλης Ειδικός

Γραμματέας


8-Γκουβούσης

Έφορος Υλικού

9-Καρβούνης

Εφ. Εθν. Ομάδας


10-Χονδροματίδης

Πρόεδρος Τεχν. Επιτροπής

11-Πάσης

... Σουπιά!

12-Γκάζι, Διευθυντής Αθλήματος, Δηλαδή???

13-Γερόλυμπος

"ΕΠΙΤΙΜΟΣ"

"Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ"


14-Σκοπελίτης

Ιδιοκτήτης

"Sportdata"


15-Αυτόν τον ψάχνω ακόμα!

Με τα προηγούμενα άρθρα μου έχω ήδη αποδείξει ότι οι ανωτέρω είναι "προκλητικοί επιχειρηματίες" που εκμεταλλεύονται την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε από τις θέσεις τους στο διοικητικό της συμβούλιο και ... παραπλεύρως, παραβιάζοντας ταυτόχρονα και καραμπινάτα και την αθλητική και την φορολογική νομοθεσία!!! Ακόμα δεν έχω ακούσει καμιά ... παραίτηση!!!

 


Ο υπουργός Πολιτισμού κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος

Ο υφυπουργός Αθλητισμού κ. Γιάννης Ανδριανός

Η γενική γραμματέας Αθλητισμού κα Κυριακή Γιαννακίδου

Η ΓΓΑ δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν μιλάει!

Τότε τι κάνει???

 Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής:

Η μη δημοσίευση των απολογισμών της ΕΛΟΚ στο διαδίκτυο (και άρα η απόκρυψή τους) συνοδεύεται από τις νοθευμένες εκλογές με εικονικούς αντιπροσώπους συλλόγων, ώστε να εγκρίνονται οι απολογισμοί από τις γενικές συνελεύσεις χωρίς την πρέπουσα ανάλυση και χωρίς πραγματικό έλεγχο! Δύο αμαρτωλές θητείες του ΔΣ της ΕΛΟΚ επιχορηγείτε  με χρήματα του Ελληνικού Λαού χωρίς έλεγχο! Είστε Άχρηστοι στον Ελληνικό Λαό! Κλείστε το!!!

Μέρος Πρώτο,   Μέρος Δεύτερο


 Θύμιος Περσίδης, R.E.D.

 (Retired  Extremely Dangerous)


karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!

  Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF .