karate.gr: 15 - Αθλητικά Θέματα 

Πρώτη δημοσίευση 25/6/2005.

  Αρχική      Επικαιρότητα      Αθλητικά Θέματα .Μέρος Τρίτο (Μέρος Πρώτο, Μέρος Δεύτερο)


Υπομονή - Συμπληρώνεται !

 

Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΤΟ ΕΣΚΑΝ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ


Ημερομηνία Έκδοσης : 26/4/2005ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 26 Απριλίου 2005


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2

Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΤΟ ΕΣΚΑΝ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ
ΟΛΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού Γιώργος Ορφανός, υπέγραψε σήμερα την απόφαση ελέγχου ντόπινγκ, εντός και εκτός αγώνων, που προβλέπεται από το άρθρο 128Ε του Ν. 2725/99, το οποίο προστέθηκε στο άρθρο 56 του Ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Νόμου 2725/99, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις».
Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται, η διαδικασία κλήρωσης των αγώνων ή των αγωνισμάτων, που θα διεξαχθεί ο έλεγχος ντόπινγκ, η διαδικασία γνωστοποίησης των αρμόδιων για τη διεξαγωγή του ελέγχου προσώπων, η διαδικασία κλήρωσης των αθλητών, από κάθε ομάδα ή αγώνισμα, που θα υποβληθούν στον έλεγχο, ο τρόπος ανακοίνωσης στους κληρωθέντες, η διαδικασία συλλογής, συσκευασίας και μεταφοράς των δειγμάτων, ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου κλπ.
Σύμφωνα με την απόφαση:
-Το ετήσιο πρόγραμμα όλων των ελέγχων ντόπινγκ καθορίζει το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.)
-Την ευθύνη της δειγματοληψίας έχει η αρμόδια υπηρεσία του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ).
-Την εκπαίδευση των υπεύθυνων για τη λήψη των δειγμάτων, παρακολουθεί το ΕΣΚΑΝ, το οποίο τηρεί ετήσιο μητρώο δειγματοληπτών, που έχουν πιστοποιηθεί απ� αυτό.
-Οι αθλητές όλων των αθλημάτων, τα οποία καλλιεργούνται από Ομοσπονδίες, υπόκεινται σε έλεγχο ντόπινγκ εντός και εκτός αγώνων.
-Η οικεία διοργανώτρια αρχή ομαδικού αθλήματος είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί στο ΕΣΚΑΝ, το πρόγραμμα των αγώνων, όλων των Εθνικών Πρωταθλημάτων, τα οποία διεξάγονται με συμμετοχή Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών ή Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών και το πρόγραμμα των αγώνων του Πρωταθλήματος της ανώτατης ερασιτεχνικής κατηγορίας.
-Επίσης, η οικεία Ομοσπονδία είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί στο ΕΣΚΑΝ το πρόγραμμα των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος.
-Κάθε αθλητική Ομοσπονδία ατομικού αθλήματος είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί στο ΕΣΚΑΝ, το πρόγραμμα όλων των αγώνων, που διεξάγονται υπό την έγκρισή της.
-Καθορίζεται η διαδικασία κλήρωσης, ορισμού αγώνων και αθλητών.
-Το ΕΣΚΑΝ καταρτίζει, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, σχεδιασμό ελέγχων εκτός αγώνων, με ή χωρίς προειδοποίηση.
-Ο έλεγχος ντόπινγκ διενεργείται με λήψη δείγματος από τους αρμόδιους δειγματολήπτες. Ως δείγμα νοείται, οποιοδήποτε βιολογικό προϊόν συλλέγεται για τους σκοπούς του ελέγχου, όπως τα ούρα, το αίμα και ο εμπνεόμενος αέρας.
-Κάθε αθλητική εγκατάσταση, όπου διεξάγονται αγώνες, πρέπει να διαθέτει έναν επαρκώς εξοπλισμένο χώρο, ο οποίος θα χρησιμοποιείται, ως σταθμός ελέγχου ντόπινγκ.
-Ο επικεφαλής υπεύθυνος ελέγχου μεριμνά για τον εντοπισμό του επιλεγμένου αθλητή και προγραμματίζει τη προσέγγιση και τον τρόπο γνωστοποίησης.
-Ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στο σταθμό ελέγχου, το συντομότερο δυνατόν, και όχι αργότερα από μια ώρα και οφείλει να δηλώσει το σύνολο των φαρμακευτικών αγωγών, στις οποίες έχει υποβληθεί ή οποιοδήποτε φάρμακο, ή συμπλήρωμα διατροφής έχει λάβει, κατά τις τελευταίες επτά ημέρες.
Αν ο αθλητής αρνηθεί να δώσει δείγμα, αρχικά ενημερώνεται για τις συνέπειες της άρνησής του και αν εξακολουθεί να αρνείται, το γεγονός καταγράφεται στο πρωτόκολλο.
Η απόφαση προβλέπει ακόμη τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς των δειγμάτων.
-Καθορίζει τη διαδικασία συλλογής, συσκευασίας και μεταφοράς δειγμάτων αίματος.
-Τα αποτελέσματα των δειγμάτων αποστέλλονται από το εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ στην παραγγέλουσα αρχή.
-Αν κατά την ανάλυση του δείγματος Α, προκύψει θετικό αποτέλεσμα, το ΕΣΚΑΝ ειδοποιεί με έγγραφό του τον αθλητή, την οικεία Ομοσπονδία κλπ, που έχουν δικαίωμα να ορίσουν εκπρόσωπο για να παραστεί κατά την εξέταση του δείγματος Β.
-Το αποτέλεσμα της εξέτασης του δείγματος Β, θεωρείται τελικό και αδιαμφισβήτητο.

ΔΗΛΩΣΗ κ. Γ. ΟΡΦΑΝΟΥ

Σχετικά με την απόφαση ελέγχου ντόπινγκ εντός και εκτός αγώνων, ο κ. Ορφανός δήλωσε:
Η απόφαση είναι πλήρης, γιατί μελετήσαμε καλά κάθε λεπτομέρεια, από το πώς γίνεται κάποιος δειγματολήπτης, τη διαδικασία δειγματοληψίας, όχι μόνο ελέγχου ντόπινγκ στα ούρα, αλλά και στο αίμα. Γενικά όλες τις διαδικασίες που αφορούν τη σύγχρονη μέθοδο καταπολέμησής του.
Η απόφαση αυτή θα ισχύσει, από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στις προσεχείς επτά ημέρες.
Έτσι το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ έχει πλέον στα χέρια του όλα τα όπλα για να προχωρήσει στο έργο του.
 

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ: ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΕ


Ημερομηνία Έκδοσης : 31/3/2005ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ: ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΕ

Η καταστολή, αλλά και η πρόληψη, λήψης απαγορευμένων ουσιών, ήταν το κύριο χαρακτηριστικό των όσων είπε ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού Γιώργος Ορφανός, στη συνέντευξη που οργάνωσε η ΕΠΑΕ και είχε σαν θέμα: «Μέτρα για την αντιμετώπιση του ντόπινγκ στο ποδόσφαιρο».
� Ο κ. Ορφανός, αφού συνεχάρη τον κ. Αλέξανδρο Λυκουρέζο για την πρωτοβουλία της ΕΠΑΕ, είπε μεταξύ άλλων τα εξής:

Δεν υιοθετούμε νίκες οι οποίες προέρχονται από ψεύτικα μέσα-τόνισε ο κ. Ορφανός- και θεωρούμε υποχρέωση της Πολιτείας να είναι πρωταγωνιστής στη μάχη καταπολέμησης του ντόπινγκ.
Ήδη είναι έτοιμη Υπουργική απόφαση που θα υπογραφεί τις επόμενες δέκα ημέρες. Σε αυτήν περιέχονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου, όπως της πιστοποίησης δειγματοληπτών, των πειθαρχικών, ελέγχων και ποινών.
Στα 24 άρθρα της αναφέρεται λεπτομερώς, πως πρέπει να γίνεται η δειγματοληψία, παρουσία ποιών και ποιοι έχουν την ευθύνη. Το όλο σύστημα μπαίνει πλέον σε κανόνες σύμφωνους με αυτά που ισχύουν διεθνώς και βέβαια φέρνουν την Ελλάδα στην πρωτοπορία της όλης διαδικασίας.
Εκτός των άλλων, με την Υπουργική απόφαση, καθιερώνονται οι αιφνίδιοι έλεγχοι.
Μέχρι τώρα οι έλεγχοι στο ποδόσφαιρο γίνονταν, κάθε αγωνιστική σε δύο αγώνες και γνώριζαν οι ομάδες ότι δύο παίκτες τους θα ελεγχθούν.
Έχουμε άρθρο που αναφέρει ότι οι έλεγχοι, σε όλους τους αθλητές όλων των αθλημάτων, εκτός των τακτικών ελέγχων, θα μπορεί να γίνονται έκτακτοι οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε χώρο.
Θα πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία του ΕΣΚΑΝ, το οποίο έχει την κύρια ευθύνη, σε συνεργασία βέβαια με τις ομοσπονδίες.
Και στο ποδόσφαιρο λοιπόν, εκτός των ελέγχων που θα γίνονται κάθε αγωνιστική στους 8 αγώνες της Α΄ Εθνικής και κατά ελάχιστον σε 2 της Β΄ Εθνικής, θα μπορεί να γίνει έλεγχος οποιαδήποτε στιγμή, είτε κατά το χρόνο προετοιμασίας των ομάδων, είτε σε προπόνηση ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή κριθεί απαραίτητο.
Το κεντρικό μήνυμα που πρέπει να στείλουμε στη νέα γενιά είναι ότι, η Πολιτεία δε δέχεται μεθοδεύσεις για αποτελέσματα που δεν κερδίζονται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
Ήδη είμαστε σε συζητήσεις με το Υπουργείο Παιδείας, ώστε από την επόμενη περίοδο να υπάρχει έλεγχος ντόπινγκ και στα σχολικά πρωταθλήματα.
Επίσης ετοιμάζουμε Υπουργική απόφαση, που αφορά τα γυμναστήρια με την οποία τίθονται συγκεκριμένοι όροι για τη λειτουργία τους.
Συγχαίρω την ΕΠΑΕ για την πρωτοβουλία της να διευρύνει τα όσα ο Νόμος αναφέρει. Δείχνει τη βασική της πρόθεση να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τη δική του διακριτή παρουσία, στο χώρο του ποδοσφαίρου, όχι τόσο έντονα στο εσωτερικό όσο στο εξωτερικό, από όπου τα μηνύματα που έρχονται είναι ηχηρά.
Στο σημείο αυτό ο κ. Ορφανός ανέφερε ότι ένα από τα στοιχεία που θέλει η UEFA να κατατεθούν, ως δικαιολογητικά για τη διοργάνωση του EURO 2012, είναι και για τον έλεγχο ντόπινγκ.
Σχετικά με την πρόληψη ο Υφυπουργός, είπε τα εξής:
Αυτή τη στιγμή το ΕΣΚΑΝ έχει ξεκινήσει τη συγγραφή βιβλίων που απευθύνονται, στους γονείς, στους παράγοντες , στους αθλητές, για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη χρήση απαγορευμένων ουσιών. Μέσω του μαθήματος της Ολυμπιακής Παιδείας, Ολυμπιονίκες και Παρολυμπιονίκες θα πάνε στα σχολεία για να αναλύσουν τους κινδύνους, ώστε εκτός από τα βιβλία, να δώσουν και οι ίδιοι τη διάσταση του προβλήματος.
Με την ενημέρωση-είπε ο κ. Ορφανός- επιδιώκουμε να μην φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουμε θύματα.

 

 


Τέλος


 

Με βαθιά ιαπωνική υπόκλιση

 

Θύμιος Περσίδης
www.karate.gr    

  Αρχική      Επικαιρότητα      Αθλητικά Θέματα .