karate.gr: 121 - ΠΟΠΚ - Διοικητικά Θέματα

Πρώτη δημοσίευση 12-12-2012.

Αρχική      Επικαιρότητα     Π.Ο.Π.Κ.

Καταχωρήσεις στο karate.gr Διοργανώσεις Χορηγίες-Δωρεές-Υποστήριξη

Άδειες Λειτουργίας Γυμναστηρίων

 

"Διατηρητέο" Μνημείο

Παρανομιών, Ψεύδους και Δικηγορικής Κακοήθειας

η νέα προσπάθεια Δρακόπουλου και ... γαρνιτούρας

να υφαρπάξουν τη Διοίκηση της ΠΟΠΚ!!!

 

 

 Copyright © 1945-2045, Θύμιος Περσίδης,
Πρόεδρος της ΠΟΠΚ.

 

 


30/5/07 - Το μοιραίο τέλος του κατά φαντασία  "διατροφολόγου" Παναγιώτη Δρακόπουλου στην εκπομπή "Αποδείξεις" του Νίκου Ευαγγελάτου στον ΑΝΤ1 !!! Ο Καρατέκα-Γκουρού της διατροφής ξεγυμνώνεται !!!. --  ΜΕΡΗ:  ΑΑΑ - ΒΒΒ - ΓΓΓ - Δείτε τα βίντεο!  


Η υπόθεση που αναφέρεται εδώ αφορά στο δημόσιο αγαθό του αθλήματος του παραδοσιακού καράτε και ως εκ τούτου έχω καθήκον να την δημοσιεύσω, ενώ οι ενδιαφερόμενοι για το παραδοσιακό καράτε έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται τα περί αυτό τεκταινόμενα. Συνεπώς όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται εδώ, όποια και αν είναι αυτά, είναι προφανώς δημόσια πρόσωπα, εφόσον παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος του παραδοσιακού καράτε.


Ξαφνικά, και ενώ η ΠΟΠΚ ετοιμαζόταν για τις κατά νόμο εκλογές της για ΔΣ και Ελεγκτική Επιτροπή στο τελευταίο τετράμηνο του ολυμπιακού έτους 2012, λάβαμε δικαστική ειδοποίηση για εκδίκαση με τη διαδικασία της προσωρινής διαταγής μιας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (που βλέπετε με κλικ εδώ) των αναφερομένων σε αυτήν συλλόγων για να πάρουν με δικά τους άτομα τη διοίκηση της ΠΟΠΚ! Τα κυριότερα σημεία αυτής της αίτησης και των προτάσεων των αιτούντων σωματείων θα σχολιάσουμε κατωτέρω.

 


Η αίτηση προσωρινής διαταγής εκδικάστηκε την 22-11-2012 και απερρίφθη, όπως σημειώνεται ανωτέρω στη μέση της πρώτης σελίδας της αίτησης από την κα Πρόεδρο που την εκδίκασε. Η εκδίκαση στο ακροατήριο των ασφαλιστικών μέτρων είχε ήδη ορισθεί για την 5-12-2012.

Την αίτηση υπέβαλαν οι δύο σύλλογοι που βλέπετε στην αίτηση με τους αντίστοιχους προέδρους τους.


Πρώτη θρασύτατη παρανομία: οι πρόεδροι των αιτούντων συλλόγων είναι πασίγνωστο πως είναι τεχνικοί (Δρακόπουλος, 8 νταν, και Προκοπίου, 5 νταν, προπονητές και διαιτητές παραδοσιακού καράτε, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται) και άρα απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο να είναι μέλη ΔΣ σωματείων πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Συνεπώς, τα δύο "εκπροσωπείται νόμιμα" είναι εν γνώσει τους ψευδή και έχουν σαφή σκοπό να εξαπατήσουν το δικαστήριο.


Πρώτο θρασύτατο ψεύδος αποτελεί ο κατωτέρω ισχυρισμός ότι οι ανωτέρω σύλλογοι "παραμένουν μέλη της ΠΟΠΚ έως σήμερα", ενώ είναι γνωστό σε όλους τους ασχολούμενους με το παραδοσιακό καράτε και την ΠΟΠΚ (και έχει δημοσιευτεί εδώ και χρόνια σε πολλά άρθρα μου στο διαδίκτυο) πως οι ανωτέρω σύλλογοι έχουν διαγραφεί από την ΠΟΠΚ από το 2007, δεν συμμετείχαν στις εκλογές του 2008, δεν συμμετείχαν σε καμιά δραστηριότητα της ΠΟΠΚ τα πέντε τελευταία χρόνια, δεν άλλαξαν ούτε μια επιστολή ή άλλο έγγραφο με την ΠΟΠΚ τα τελευταία πέντε χρόνια, και κυρίως δεν έχουν πληρώσει ετήσιες συνδρομές στην ΠΟΠΚ επτά χρόνια ο πρώτος και έντεκα χρόνια ο δεύτερος, δεν διαμαρτυρήθηκαν ποτέ για τη διαγραφή τους ή τη μη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της ΠΟΠΚ, κτλ. κτλ., ’λλωστε για όλους αυτούς τους λόγους έχουν κάνει εναντίον μου 5 μηνύσεις (που είναι 15 δικαστήρια) και τέσσερις αγωγές με ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινές διαταγές (που είναι 20 δικαστήρια), σύνολο 35 δικαστήρια από το 2005, και δεν έχω βάλει άλλα 5 δικαστήρια για την ΠΟΠΚ!!!

Δεύτερο θρασύτατο ψεύδος: Στον ψευδή δε και παιδαριώδη ισχυρισμό κατά την εκδίκαση της προσωρινής διαταγής, ότι δήθεν δεν γνώριζαν τη διεύθυνση της ΠΟΠΚ, ώστε να επικοινωνήσουν και να επιδώσουν δικόγραφα, της απαντάμε αυτό που γνωρίζει ήδη όλος ο κόσμος: η διεύθυνση της ΠΟΠΚ, το τηλέφωνο και το φαξ βρίσκονταν πάντα δημοσιευμένα στο karate.gr, ενώ αν ξεσκονίσουν την αδύνατη μνήμη τους θα θυμηθούν ότι κάθε 2-3 μήνες από το 2005 μέχρι σήμερα βρίσκονταν αντιμέτωποι στα δικαστήρια με αντίδικους τον πρόεδρο και τον γραμματέα της ΠΟΠΚ!!! Ξαφνικά παρουσίασαν ... κενό μνήμης επτά ετών???


Πρώτη κακοήθεια: Στα επόμενα της αίτησης (σελ. 3) αναφέρεται η αλλαγή του αθλητικού νόμου στο σημείο του κωλύματος υποψήφιου ή μέλους του ΔΣ σωματείου αν έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία δεκαετία "σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους" από τα ποινικά δικαστήρια.

 

"Τα ως άνω κωλύ΅ατα -ως ακριβώς ανωτέρω στο καταστατικό της καθ' ης- ρητά προβλέπονται και στο άρθρο 3 παρ. 1 (β) του νό΅ου 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελ΅ατικός Αθλητισ΅ός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 121/17.06.1999). Δυνά΅ει του άρθρου 19 παρ. 1 του νό΅ου 4049/2012 (φΕΚ Α 35/23.02.2012) το άρθρο 3 παρ. 1 (β) τροποποιήθηκε και έχει ως εξής:

«Δεν ΅πορεί να είναι ΅έλος αθλητικού σω΅ατείου ή ΅έλος των οργάνων διοίκησης σω΅ατείου, ένωσης, ο΅οσπονδίας, επαγγελ΅ατικού συνδέσ΅ου ή αθλητικής ανώνυ΅ης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε ΅πορεί να αναλάβει ΅ε οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρ΅οδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά ΅ε την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα: α).. β) Όποιος έχει παραπε΅φθεί στο δικαστήριο για κακούργη΅α ΅ε κλητήριο θέσπισ΅α σύ΅φωνα ΅ε το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή ΅ε τελεσίδικο βούλευ΅α ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργή΅ατος, καθώς και όποιος 'έχει καταδικασθεί σε Βαθ΅ό πλη΅΅ελή΅ατος ΅ε τελεσίδικη δικαστική απόφαση,που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός;{1) ' έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδική΅ατα του παρόντος νό΅ου, ή για αδική΅ατα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή ΅εθόδων φαρ΅ακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρε΅πορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλη΅α κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονο΅ικής εκ΅ετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νό΅ου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί ΅εσαζόντων»

Κατά δε την παρ. 7 του ιδίου άρθρου «πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύ΅ατα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους»

Συνεπώς σύ΅φωνα ΅ε την ισχύουσα νο΅οθεσία για τα αθλητικά σω΅ατεία, δεν ΅πορεί να είναι ΅έλος Διοικητικού Συ΅βουλίου όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθ΅ό πλη΅΅ελή΅ατος ΅ε τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, τα δε πρόσωπα αυτά χάνουν αυτοδίκαια την ιδιότητά τους."

 

Είναι προφανές ότι ο νόμος απαιτεί για την εφαρμογή του το "τουλάχιστον ένα" αυτό έτος να έχει επιβληθεί με μία ποινή (ώστε να καταδεικνύεται η βαρύτητα του τιμωρούμενου αδικήματος) και όχι αθροιστικά με περισσότερες της μιας ποινές, διότι τότε η έκφραση "με μια ή περισσότερες ποινές" ή η λέξη "αθροιστικά" θα ήταν σαφέστατα διατυπωμένες στο νόμο! Οι αντίδικοι ... το θέλουν "αθροιστικά" αυτό το 12 μήνες!

Δεύτερη κακοήθεια: Λίγο πριν από το τέλος του πιο πάνω κειμένου, αναφέρεται: «Κατά δε την παρ. 7 του ιδίου άρθρου "πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους."» και εσκεμμένα παραλείπονται τα υπόλοιπα της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου. Ίσως ... δεν τα είδαν!

Η κακοήθεια έγκειται στο ότι, ακριβώς η παρ. 7 του ιδίου άρθρου δεν γράφει μόνον αυτά, αλλά γράφει και άλλα, όπως την βλέπετε ολόκληρη εδώ από το ΦΕΚ με το νόμο 2725/1999.

 

"7. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρατη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται απο το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία."

 

Δηλαδή, ο νόμος δεν λέει ότι ο υποτιθέμενος έκπτωτος ... πέφτει αυτόματα από την καρέκλα του, αλλά ορίζει συγκεκριμένη διαδικασία μετά από καταγγελία προς το ΔΣ του σωματείου ή προς τον ΓΓΑ!


Τρίτη κακοήθεια.

Πιο κάτω η  αίτηση γράφει:

 

"ΙΙΙ. Την 20.09.2008 έλαβε χώρα έκτακτη γενική συνέλευση (αρχαιρεσίες) της καθ' ης. Σύ΅φωνα ΅ε το πρακτικό αρχαιρεσιών, το οποίο κατατέθηκε την 24.09.2008 στο οικείο βιβλίο του πρωτοδικείου ΅ε αύξοντα αριθ΅ό 625, εξελέγησαν ΅ε σειρά ψήφων (κατόπιν κλήρωσης λόγω ισοψηφίας όλων) για το Διοικητικό Συ΅βούλιο οι εξής: 1) Ευθύ΅ιος Περσίδης 2) Παντελής Μπιτζές 3) Αθανάσιος Παπαγεωργίου 4) Νικόλαος Καφετζής και 5) Δούρος Χαράλα΅πος και για την Ελεγκτική Επιτροπή οι εξής: 1) Γιαννούλα Αναστασοπούλου, 2) Πέτρος Ίσσαρης και 3) Γεώργιος Παναγιωτίδης.

Μετά τις ως άνω αρχαιρεσίες δυνά΅ει του υπ' αριθ΅. 10/20.09.2008 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συ΅βουλίου συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συ΅βούλιο της καθ' ης σε σώ΅α ως εξής: Πρόεδρος Ευθύ΅ιος Περσίδης, Αντιπρόεδρος Χαράλα΅πος Δούρος, Γενικός Γρα΅΅ατέας Παντελής Μπιτζές, Τα΅ίας Αθανάσιος Παπαγεωργίου και Τεχνικός Υπεύθυνος ΝικόλαοςΚαφετζής.

Το ως άνω Διοικητικό Συ΅βούλιο υφίσταται έως και σή΅ερα. "

 

Νάτα τα καλά παιδιάαα! Νάτα που ομολογούν ότι, αν πραγματικά πίστευαν ότι εξακολουθούσαν να είναι μέλη της ΠΟΠΚ και αφού δεν κλήθηκαν να πάρουν μέρος στις εκλογές του 2008, έπρεπε σαφώς να είχαν διαμαρτυρηθεί ΤΟΤΕΕΕ και όχι ΤΩΡΑΑΑ!!! Και από τότε πέρασαν ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑAA!!! Ομολογούν, λοιπόν, οι Δρακόπουλος-Προκοπίου-Γατσούλης κτλ. ότι γνώριζαν από τότε τις διαγραφές των συλλόγων τους, αλλά είχαν πάρει στο δικαστικό κυνήγι τον Περσίδη με πέντε μηνύσεις και τέσσερις αγωγές (συν άλλες τρεις την ΠΟΠΚ), που ακόμα δικάζονται, για να τον εξοντώσουν ηθικά και οικονομικά. Και επειδή ο Περσίδης άντεξε, πράγμα που δεν το περίμεναν, υποκρίνονται τώρα ότι ... ούτε και εκείνοι γνωρίζουν τι υποκρίνονται!!! Και ισχυρίζονται ότι "είναι ακόμα μέλη της ΠΟΠΚ" παρ' όλο που οι ίδιοι πολλές φορές σε καταθέσεις τους στα δικαστήρια, για να περισώσουν φυσικά το γόητρό τους, έχουν δηλώσει ότι "άφησαν την ΠΟΠΚ και έφυγαν" από μόνοι τους.


Τέταρτη κακοήθεια (κατ' εξακολούθηση εδώ): Στο επόμενο οι αντίδικοι δίνουν ρεσιτάλ κακοήθειας και ταυτόχρονα προσπάθειας να εξαπατήσουν τους δικαστές, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση κατά του προέδρου της ΠΟΠΚ Ευθυμίου Περσίδη!!!. Αυτό αποτελεί μελανό σημείο και για τη δικαιοσύνη! Οι δικαστές πρέπει πρώτοι με τη συμπεριφορά τους να καταδικάζουν κάθε ψευδή αναφορά κατά τις δικαστικές διαδικασίες. Επ' ουδενί λόγο δεν πρέπει να υποστηρίζονται ψευδή γεγονότα ούτε από μηνυτές, ούτε από μάρτυρες, ούτε από δικηγόρους! Ακόμα και στις τηλεοπτικές σειρές με αμερικάνικα δικαστικά έργα, που μερικές φορές σαν έξυπνοι τα ειρωνευόμαστε, όταν ο δικηγόρος επιχειρεί να εξαπατήσει τους δικαστές, πάει πρώτος μέσα! Δεν επιτρέπεται να φεύγουν οι δικαστές από τις αίθουσες με δύο βουνά ψέματα, ένα από κάθε πλευρά των αντιδίκων, και να προσπαθούν από αυτά να ανακαλύψουν την αλήθεια. Ένα ψέμα να ληφθεί σαν αλήθεια, πάει περίπατο η δικαιοσύνη! Και ιδού τα ψέματα και η δικηγορική κακοήθεια:

 

"Ό΅ως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συ΅βουλίου της καθ' ης Ευθύ΅ιος Περσίδης έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα κάτωθι πλη΅΅ελή΅ατα:

1. Δυνά΅ει της υπ' αριθ΅. 11131/28.11.2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (ΣΤ' Τρι΅ελούς Πλη΅/των) για τα αδική΅ατα της συκοφαντικής δυσφή΅ησης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης σε ποινή φυλάκισης επτά (7) ΅ηνών.

2. Δυνά΅ει της υπ' αριθ΅. 627/10.01.2012 απόφασης του Η'Τρι΅ελούς Πλη΅΅ελειοδικείου Αθηνών για το αδική΅ατα της ΅η συ΅΅όρφωσης σε προσωρινή διαταγή δικαστή (παράβαση α. 232Α ΠΚ) κατ' εξακολούθηση σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) ΅ηνών.

3. Δυνά΅ει της 6760/20.07.2012 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (Α' Τρι΅ελούς Πλη΅/των) για το αδίκη΅α της απλής δυσφή΅ησης σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) ΅ηνών.

Αναφέρου΅ε ακό΅η ότι ο ως άνω έχει επίσης καταδικασθεί σε πρώτο βαθ΅ό δυνά΅ει της υπ' αριθ΅.    /31.05.2012 απόφασης του Β' Μονο΅ελούς Πλη΅΅ελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) ΅ηνών για τα αδική΅ατα της συκοφαντικής δυσφή΅ησης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης.

Συνεπώς, σύ΅φωνα ΅ε τα ανωτέρω εκτεθέντα ο ση΅ερινός Πρόεδρος της ΠΟΠΚ δεν ΅πορεί να είναι ΅έλος της διοίκησης αθλητικού σω΅ατείου και έχει κατά νό΅ο αυτοδίκαια απολέσει την ιδιότητά του. "

 

Αποδεικνύω στη συνέχεια το ψεύδος των ανωτέρω αναφερομένων, την κακοήθειά τους και την προσπάθειά τους να εξαπατήσουν τους δικαστές:

1.- Με την 11131/28-11-2011 (Γερόλυμπος κατά Περσίδη) καταδικάστηκα σε συνολικά 7 μήνες (6 μήνες για ένα αδίκημα και 1 μήνα για άλλο) ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, πράγμα που εσκεμμένα παραλείπουν οι αντίδικοοι, ενώ ταυτόχρονα είχα ασκήσει αναίρεση στον ’ρειο Πάγο και άρα η ποινή δεν είχε καταστεί αμετάκλητη την 13-2-2012. Εδώ έχω δύο παρατηρήσεις:

α) Όταν η ποινή είναι με τριετή αναστολή, δηλαδή όταν δεν εφαρμόζεται άμεσα, αλλά θα εφαρμοστεί, αν στα επόμενα τρία χρόνια καταδικαστώ για κάποιο άλλο αδίκημα, τότε αναστέλλεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και κάθε συνέπεια εκ του ύψους της ποινής, π.χ. η έκπτωση από θέση ΔΣ σωματείου. Συνεπώς, σήμερα δεν προκύπτει κανένα θέμα έκπτωσής μου από το ΔΣ της ΠΟΠΚ! Δεν τα ξέρουν αυτά οι αντίδικοι? Απλά κακοήθεια!!!

β) Τον Φεβρουάριο του 2012 βγήκε ο νόμος 4043/13-2-2012, με το ’ρθρο 2 του οποίου παραγράφονταν τα αδικήματα με μη αμετάκλητες ποινές κάτω των έξι (6) μηνών. Συνεπώς, το άνω πρώτο αδίκημα με ποινή 6 μηνών παραγράφηκε και το δεύτερο με ποινή 1 μηνός ομοίως. Όλοι, λοιπόν, οι 7 μήνες από τα δύο ως άνω αδικήματα παραγράφηκαν μαζί με αυτά με πράξη εφαρμογής του νόμου από τον αρμόδιο εισαγγελέα και φυσικά δεν χρειάζεται να δικαστεί η αναίρεση στον ’ρειο Πάγο ούτε θα γραφεί καμιά ποινή ή αδίκημα στο ποινικό μου μητρώο! Δεν τα ξέρουν αυτά οι αντίδικοι? Απλά κακοήθεια!!!

2.- Με την 627/10-1-2012 (Δρακόπουλος κατά Περσίδη) καταδικάστηκα σε πέντε μήνες ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, πράγμα που πάλι εσκεμμένα παραλείπουν οι αντίδικοι. Την 13-2-2012, που δημοσιεύτηκε ο νόμος 4043/13-2-2012, η ανωτέρω απόφαση δεν είχε καταχωριστεί στο ειδικό βιβλίο αποφάσεων ακόμα, ώστε να ασκήσω αναίρεση στον ’ρειο Πάγο, και άρα δεν είχε καταστεί αμετάκλητη. Συνεπώς, εφαρμόζεται και γι' αυτήν ο 4043/13-2-2012 με αποτέλεσμα να παραγράφονται η ποινή και το αδίκημα, πάλι με κατάλληλη πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα!

Δεν τα ξέρουν αυτά οι αντίδικοι? Απλά κακοήθεια!!!

3.- Με την 6760/20-7-12 (Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη, δικηγόρος του Δρακόπουλου και συνεργάτιδα της σημερινής δικηγόρου του Δρακόπουλου στο ίδιο δικηγορικό γραφείο, κατά Περσίδη) καταδικάστηκα σε 4 μήνες ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, πράγμα που πάλι εσκεμμένα παραλείπεται. Η απόφαση αυτή ήταν από κατ' έφεση εκδίκαση τριμελούς πλημμελειοδικείου μετά από απόφαση μονομελούς πλημμελειοδικείου. Στην πρώτη δίκη αυτής της υπόθεσης είχα καταδικαστεί πρωτόδικα σε 8 μήνες για απλή δυσφήμηση (κατά επιτρεπτή μετατροπή της κατηγορίας από συκοφαντική δυσφήμηση σε απλή δυσφήμηση), 4 μήνες για εξύβριση και 4 μήνες για παράνομη βία και απειλή, και κατά συγχώνευση οι ανωτέρω ποινές έγιναν τελικά 8+2+2+2 = 14 μήνες. Ακριβώς στην εκδίκαση της έφεσης αυτής της υπόθεσης εφαρμόστηκε ο νόμος 4043/13-2-2012 με αποτέλεσμα να παραγραφούν τα αδικήματα με αρχικές ποινές 4+4 μήνες και να μείνει μόνο το πρώτο των 8 μηνών για απλή δυσφήμηση για το οποίο δικάστηκα και το δικαστήριο κατέβασε την ποινή στους 4 μήνες ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ!!! Η απόφαση δεν έχει καταχωριστεί ακόμα στο ειδικό βιβλίο αποφάσεων και το περιμένω για να ασκήσω αναίρεση στον ’ρειο Πάγο. Επομένως, οι μόνη ποινή που μου έχει μείνει τελεσίδικη αλλά όχι αμετάκλητη είναι αυτοί οι 4 μήνες ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ για την οποία θα ασκήσω αναίρεση μόλις καταχωριστεί η απόφαση στο ειδικό βιβλίο αποφάσεων!

Δεν τα ξέρουν αυτά οι αντίδικοι? Απλά κακοήθεια!!!

4.- Ως τέταρτο αναφέρεται μια ποινική δίκη που έχει εκδικαστεί μόνο στο πρωτοδικείο και άρα η ποινή της δεν είναι τελεσίδικη (είναι και με τριετή αναστολή), συνεπώς είναι ανάξια λόγου και εκτός θέματος.

Η κακοήθεια εδώ έγκειται στο ότι οι αντίδικοι αναφέρουν αυτό το άσχετο θέμα μόνο και μόνο για να αμαυρώσει κατά την προσφιλή τους μέθοδο την εικόνα μου.

Με βάση όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, η τελευταία παράγραφος της ανωτέρω ενότητας της αίτησης των αντιδίκων είναι για τα ... μπάζα!!!

(Έχετε φάει τα ... λυσσακά σας! Καλή χώνεψη!)


Και κλείνει η αίτηση με το πραγματικό αίτημα των αιτούντων, όπως το βλέπετε στη συνέχεια. Στο τέλος της αίτησης φαίνεται η επείγουσα μορφή της!

 

"ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με την ρητή επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώ΅ατος ΅ας και για όσους λόγους θα προσθέσου΅ε νο΅ί΅ως στο ΅έλλον,

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση προκει΅ένου

Να διοριστεί προσωρινή διοίκηση του σω΅ατείου ΅ε την επωνυ΅ία «Πανελλήνια Ο΅οσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ)>> των κάτωθι προσώπων, τα οποία όλα έχουν πολυετή ε΅πειρία στα ζητή΅ατα του παραδοσιακού καράτε και ανήκουν σε αθλητικά σω΅ατεία, τα οποία είναι ΅έλη της ΠΟΠΚ, ήτοι:

1. Παναγιώτης Δρακόπουλος του Μηνά, ΅έλος του πρώτου αιτούντος σω΅ατείου ΅ας, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Κούπα αρ. 40

2. Ευαγγελία Βικάτου, ΅έλος του πρώτου αιτούντος σω΅ατείου ΅ας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Πελοποννήσου αρ. 35

3. Μιχαήλ Προκοπίου, ΅έλος του δεύτερου αιτούντος σω΅ατείου ΅ας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Γορτυνίας, αρ. 20

4. Μαρία Αγγελίδου, ΅έλος του πρώτου αιτούντος σω΅ατείου ΅ας, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Θ. Νικήτα, αρ. 1

 5. Στα΅άτιος Γατσούλης, ΅έλος του αθλητικού σω΅ατείου «Αθλητικός Σύλλογος Καράτε Αγίας Παρασκευής» το οποίο είναι επίσης ΅έλος της καθ' ης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Αγ. Ιωάννου αρ. 57

6. Αντώνιος Δρακόπουλος, ΅έλος του πρώτου αιτούντος σω΅ατείου ΅ας, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Θ. Νικήτα, αρ. 1.

7. Παπαευθυ΅ίου Γιώργος του Ευθυ΅ίου, ΅έλος του δεύτερου αιτούντος σω΅ατείου ΅ας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, επί της οδού Λεονταρίου, αρ. 8.

 με αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα να συγκαλέσουν γενική συνέλευση του σωματείου με επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε» με θέμα τη διενέργεια τη διενέργεια αρχαιρεσιών προς εκλογή διοικητικού συμβουλίου αυτού, καθώς και να επιμεληθούν των υποθέσεών του ως άνω σωματείου – αθλητικής ομοσπονδίας που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν επιδέχονται αναβολής και να την εκπροσωπούν ενώπιον όλων των αρχών.

Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή από το Δικαστήριό σας κατ’ άρθρο 781 ΚΠολΔ περί διορισμού των ανωτέρω προτεινόμενων μελών ως προσωρινή διοίκηση του καθ’ ου έως τη συζήτηση της παρούσας αιτήσεως.

Η πληρεξούσια δικηγόρος          "       

 

Είναι γνωστό σε όλους, όμως, ότι οι Δρακόπουλος, Προκοπίου και Γατσούλης είναι τεχνικοί με μαύρες ζώνες 8, 5 και 4 νταν αντίστοιχα, όπως ισχυρίζονται στους μαθητές τους (και νομίζουν οι ίδιοι), και δεν μπορούν να συμμετέχουν σε ΔΣ ομοσπονδίας βάσει του 2725/1999. Το ίδιο διαφημίζουν και στην ιστοσελίδα του Δρακόπουλου που βλέπετε με κλικ εδώ προστιθέμενου άρα εξ αυτής και του Γιώργου Παπαευθυμίου με 2ο νταν ως προπονητή στο Budokan του Δρακόπουλου.

 

Όλα αυτά είναι σε γνώση των αντιδίκων και της συνηγόρου των.

Προφανώς, λοιπόν, προκύπτει ψεύδος, πολλαπλή κακοήθεια και καραμπινάτη προσπάθεια εξαπάτησης των δικαστών!!!


Και το παραμυθάκι με τα ... τρία καλά γουρουνάκια (εκείνους) και τον κακό λύκο (εμένα) συνεχίζεται με τις Προτάσεις τους:

 

 

Στις οποίες Προτάσεις επιμένεουν συνειδητά και ανελέητα στην ανόητη εμμονή τους στο ίδιο μοτίβο ότι επειδή έχω 16 μήνες φυλακή (!!!) και εκπίπτω από το ΔΣ της ΠΟΠΚ:

 

"ΙΙ. Σύ΅φωνα ΅ε το καταστατικό της καθ' ης αλλά και την ισχύουσα για τα αθλητικά σω΅ατεία νο΅οθεσία, όπως αναλυτικά εκθέτου΅ε στην υπό κρίση αίτηση, δεν ΅πορεί να είναι ΅έλος Διοικητικού Συ΅βουλίου αθλητικού σω΅ατείου, όπως εν προκει΅ένω η καθ' ης, όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθ΅ό πλη΅΅ελή΅ατος ΅ε τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, τα δε πρόσωπα αυτά χάνουν αυτοδίκαια την ιδιότητά τους.

Ο Πρόεδρος του υφιστά΅ενου Διοικητικού Συ΅βουλίου της καθ' ης (ίδετε Πρακτικό Αρχαιρεσιών ΣΧΕΤΙΚΟ 7Α) Ευθύ΅ιος Περσίδης έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα κάτωθι πλη΅΅ελή΅ατα:

1. Δυνά΅ει της υπ' αριθ΅. 11131/28.11.2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (ΣΤ' Τρι΅ελούς Πλη΅/των) για τα αδική΅ατα της συκοφαντικής δυσφή΅ησης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης σε ποινή φυλάκισης επτά (7) ΅ηνών (ΣΧΕΤΙΚΟ 8).

2. Δυνά΅ει της υπ' αριθ΅. 627/10.01.2012 απόφασης του Η' Τρι΅ελούς Πλη΅΅ελειοδικείου Αθηνών για το αδική΅ατα της ΅η συ΅΅όρφωσης σε προσωρινή διαταγή δικαστή (παράβαση α. 232Α ΠΚ) κατ' εξακολούθηση σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) ΅ηνών (ΣΧΕΤΙΚΟ 9).

3. Δυνά΅ει της 6760/20.07.2012 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (Α' Τρι΅ελούς Πλη΅/των) για το αδίκη΅α της απλής δυσφή΅ησης σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) ΅ηνών (ΣΧΕΤΙΚΟ 10).

Αναφέρου΅ε ακό΅η ότι ο ως άνω έχει επίσης καταδικασθεί σε πρώτο βαθ΅ό δυνά΅ει της υπ' αριθ΅. 55408/31.05.2012 απόφασης του Β' Μονο΅ελούς Πλη΅΅ελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) ΅ηνών για τα αδική΅ατα της συκοφαντικής δυσφή΅ησης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης."

 

Και επιμένουν συνειδητά και ανελέητα στην ανόητη εμμονή τους ότι ακόμα και ποινές (α) με τριετή αναστολή, (β) από παραγραμμένα αδικήματα, πρέπει να εφαρμοστούν επί της κεφαλής του Περσίδη, ώστε να εκπέσει, ακόμα και (γ) με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζει ο νόμος 2725/1999, (δ) η τελικά μη εκπίπτουσα (αφού τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ μπορούν να διοικήσουν χωρίς πρόβλημα) διοίκηση της ΠΟΠΚ!

 

Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε???

 

Καραμπινάτη κακοήθεια υπ' αριθμόν ... έχασα το μέτρημα!!!


Επτά χρόνια με τραβάτε στα δικαστήρια και τι έχετε καταφέρει? Νάαα μια τρύπα στο νερό!!!

Δεν διστάζουν να αναφέρονται ανωτέρω σε υποθέσεις του Δρακόπουλου (και άλλων) εναντίον μου, τις οποίες ή τις έχασαν ή παραγράφηκαν ή δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και άρα δεν μπορεί να γίνει καμιά αναφορά σε αυτές! Αξιοπερίεργος είναι ο τρόπος λειτουργίας της λογικής τους κατά την οποία, ενώ αντικείμενο της πολύχρονης αντιδικίας μας ήταν η διοίκηση της ΠΟΠΚ (εμφανέστατο σήμερα) και αυτή την αντιδικία την έχω κερδίσει από τον Αύγουστο του 2005, σήμερα έχου την εμμονή ότι ταυτόχρονα συμβαίνουν τα επόμενα δύο ασυμβίβαστα:

(α) να βαυκαλίζονται ότι "κέρδισαν όλα τα δικαστήρια", και

(β) να εκλιπαρούν να ξαναμπούν στην ΠΟΠΚ. Και το ότι εκλιπαρούν να ξαναμπούν στην ΠΟΠΚ, Δρακόπουλος-Προκοπίου-Γατσούλης αποδεικνύεται πρώτον από αυτή την ίδια την προσπάθεια να πάρουν τη διοίκησή της, αλλά ταυτόχρονα και περιτρανέστατα από τις ψευτο-αιτήσεις συμμετοχής στις εκλογές της ΠΟΠΚ!!!

Πού είναι η παντοδυναμία του κυρίου Παναγιώτη Δρακόπουλου,8 νταν, που μπορεί να δίνει όποια και όσα διπλώματα καράτε θέλει μόνος του, που δεν έχει ανάγκη κανέναν γιατί είναι ένας από τους 4-5 πιο υψηλόβαθμους ευρωπαίους, που δεν μπορεί να λειτουργήσει η ΠΟΠΚ χωρίς τη συνδρομή της "Αυτού Υψηλότητός του", αλλά ταυτόχρονα ... ξεροσταλιάζει έξω από την ΠΟΠΚ εκλιπαρώντας την επανένταξή του σε αυτήν??? Διπλώματα για τα ... μπάζα σαν και αυτό που έδωσε στον Μάριο Κοντοζή, δίνει και η Μαρία η Πενταγιώτισσα, 8 νταν στο ... καλαματιανό!!!

Η κατάσταση απελπισίας στην οποία βρίσκεται όλη η παρέα σας περιγράφεται από τις ανόητες κινήσεις σας:

1) Με ανύπαρκτες για μένα ποινές προσπαθείτε να αποκλείσετε τη συμμετοχή μου στο ΔΣ της ΠΟΠΚ, πράγμα που δεν ισχύει.

2) Με ανόητο σκεπτικό ισχυρίζεστε πως αν εκπέσω εγώ, εκπίπτει όλο το ΔΣ της ΠΟΠΚ, πράγμα που δεν ισχύει.

3) Με γνώση των κωλυμάτων τους προτείνετε τεχνικούς για μέλη μιας νέας προσωρινής διοίκησης!

4) Για να κάνει τι, αυτή η νέα προσωρινή διοίκηση? Για να κάνει δήθεν εκλογές, ενώ εκλογές ήδη είχαν προκηρυχθεί! Και ...

5) Το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι σε αυτές τις εκλογές κάνατε αιτήσεις να πάρετε μέρος! Με ποιο αποτέλεσμα?

α) Αναγνωρίζοντας αυτόματα με τις αιτήσεις σας την ύπαρξη, τη λειτουργία της ΠΟΠΚ και τη νόμιμη διενέργεια εκλογών.

β) Υποβάλλοντας ψευδείς και άκυρες αιτήσεις.

γ) Προτείνοντας με παράνομο τρόπο άτομα με κωλύματα. (Είσαστε τελείως ... κολλημένοι σ' αυτό!!!)

δ) Διατυπώνοντας ταυτόχρονα τη βεβαιότητά σας ότι ήδη έχετε διαγραφεί!


 Δρακόπουλος-Προκοπίου-Γατσούλης και γαρνιτούρα: λέτε όλοι αποδεδειγμένα ψέματα!

Ιδού με κλικ εδώ η δημοσίευση της διαγραφής των συλλόγων σας από το Σεπτέμβριο του 2008, την οποία διαγραφή ισχυρίζεστε ότι δεν γνωρίζατε, δημοσιευμένη σε ιστοσελίδα μου, την οποία ιστοσελίδα καταθέτατε σε κάθε δικαστήριό σας εναντίον μου, ότι δήθεν σας συκοφαντεί!


Και συνεχίζει ακράτητη η κα Δικηγόρος να αμαυρώνει την προσωπικότητα του αντιδίκου (δηλαδή εμένα) του πελάτη της, πέρα από την προσείκουσα υποστήριξη των συμφερόντων του, με κατάπτυστα κείμενα, όπως τα επόμενα:

 

"Επιθυ΅ού΅ε δε να αναφέρου΅ε ακό΅η στο Δικαστήριο Σας και το «ιστορικό» των ως άνω τελεσιδίκων αποφάσεων, το οποίο καταδεικνύει το «ποιόν» του Προέδρου της καθ' ης. Ο ως άνω Πρόεδρος του ΔΣ της καθ' ης εδώ και 8 χρόνια επιδίδεται στην κατασυκοφάντηση όλων όσων δεν συ΅φωνούν ΅αζί του, ΅εταξύ των οποίων και τα σω΅ατεία ΅ας και ειδικότερα των εκπροσωπούντων Προέδρων αυτών. Είναι ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου ΅ε όνο΅α χώρου www.karate.gr. στον οποίο ο Ευθύ΅ιος Περσίδης δη΅οσιεύει διαρκώς συκοφαντικά άρθρα, των οποίων συντάκτης είναι ο ίδιος και φέρουν την υπογραφή του, και τα οποία προσβάλλουν βάναυσα την προσωπική και επαγγελ΅ατική υπόληψη -΅εταξύ άλλων- και των Προέδρων των αιτούντων σω΅ατείων ΅ας. Όλοι οι ισχυρισ΅οί και οι χαρακτηρισ΅οί, που αναφέρονται στο πρόσωπό των Προέδρων ΅ας είναι ανυπόστατοι και αναληθείς και αποσκοπούν στην προσβολή της προσωπικότητάς αυτών, ο δε Πρόεδρος της καθ' ης στρέφεται εναντίον η΅ών κινού΅ενος ΅όνο από εκδίκηση, λόγω του ότι από τον Αύγουστο 2005 τα σω΅ατεία ΅ας έχουν πλήρως διαφωνήσει ΅αζί του για όλα τα ζητή΅ατα που αφορούν στην καθ' ης ο΅οσπονδία. Προσκο΅ίζου΅ε ενώπιον Σας ενδεικτικά δη΅οσιεύ΅ατα από την ιστοσελίδα του Προέδρου της καθ' ης, για τα οποία έχει καταδικαστεί για το αδίκη΅α της συκοφαντικής δυσφή΅ησης τελεσίδικα, και παρά τις τόσες καταδίκες (και στα πολιτικά δικαστήρια, (ίδετε ΣΧΕΤΙΚΟ 11 ΕφΑθ 164/2011) εξακολουθεί να κατασυκοφαντεί και να υβρίζει (ίδετε ση΅ερινά δη΅οσιεύ΅ατα του Προέδρου του ΔΣ της καθ' ης ΣΧΕΤΙΚΑ 12 και 13). Η ιστοσελίδα αυτή καταδεικνύει περίτρανα ότι η ΅οναδική ενασχόληση του Προέδρου του ΔΣ της καθ' ης είναι όχι η επι΅έλεια των υποθέσεων της αυτής, αλλά η κατασυκοφάντηση των προσώπων που ε΅πλέκονται στο χώρο του καράτε. Τονίζου΅ε ακό΅η ότι η ση΅ερινή διοίκηση της καθ' ης δεν έχει πράξει ουδέν για το σω΅ατείο: δεν έχουν οργανωθεί και διεξαχθεί αγώνες, δεν απονέ΅ονται ζώνες, δεν υπάρχουν διαιτητές και προπονητές και η καθ' ης τελεί υπό αληθινή διάλυση εξαιτίας της διοίκησής της (ίδετε δη΅οσίευση από την ιστοσελίδα της ΠΟΠΚ για τα πεπραγ΅ένα αυτής ΣΧΕΤΙΚΟ 14). "

 

Για την ανωτέρω γεμάτη αίολες και θολές ασάφειες παράγραφο η μόνη απάντηση που μου "βγαίνει" είναι ότι, ακόμα και εγώ που δεν είμαι νομικός απαξιώ να απαντήσω σε τακτικές που μετατρέπουν τη δικηγορία σε ... "ανθυποπαρακατιναριό"!!! (Το ωραίο είναι ότι μιλάει για "ευ αγωνίζεσθαι"!!!)

Ερώτημα 1: Είναι αναληθές και συκοφαντικό ότι ο Παναγιώτης Δρακόπουλος επί 11 χρόνια εξαπατά τους συμπολίτες μας πουλώντας συνταγές της απάτης της Διατροφικής Ζώνης, διαφημιζόμενος από κανάλια τηλεόρασης, από έντυπα και από τον ιστοχώρο του στο διαδίκτυο, ενώ του έκλεισαν το διατροφολογικό του γραφείο το "Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας" και η Νομαρχία Αθηνών, με το μέγιστο πρόστιμο μάλιστα, επειδή αντιποιείται τα επαγγέλματα του ιατρού και του διατροφολόγου???

Ανήκει στη "δικηγορική ηθική" η υποστήριξη ενός και με απόφαση δικαστηρίου "κομπογιαννίτη"???

Αλλά και αυτός ο χαρακτηρισμός είναι πολύ "ευγενικός", διότι "κομπογιαννίτης" είναι αυτός που ΠΙΣΤΕΥΕΙ ότι είναι γιατρός και διατροφολόγος"!

Πείτε μας εσείς πώς λέγεται αυτός που "γνωρίζει και δηλώνει στα δικαστήρια" ότι δεν έχει τους προηγούμενους τίτλους, αλλά παρ' όλα αυτά "ΠΟΥΛΑΕΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΛΑΘΡΑΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ, ΑΦΟΥ ΤΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ"!!! Πώς λέγεται αυτός στην καθομιλουμένη???

Ερώτημα 2: Είναι αναληθές και συκοφαντικό ότι ο Παναγιώτης Δρακόπουλος έδινε από το 1995 διπλώματα καράτε, τα οποία του τα ακύρωσε όλα η ΠΟΠΚ με το πρακτικό της 2/16-6-2007 (Μέρος Α και Μέρος Β)???

Είναι αναληθή και συκοφαντικά αυτά?Δύο έννοιες έχουν άπειρο μέγεθος: η βλακεία των ανθρώπων και το σύμπαν, αλλά για το δεύτερο δεν είμαι σίγουρος!

Και ερχόμαστε στο ... κλου της βραδιάς! Τι άλλο από την επιστολή του προέδρου της Πανερωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε, δόκτορος Βλάντιμιρ Γιόργκα, η οποία κατατέθηκε στο δικαστήριο από την πλευρά του Δρακόπουλου στα αγγλικά με τη σφραγίδα της δικηγόρου του και σε μετάφραση στα ελληνικά πάλι με τη σφραγίδα της δικηγόρου του!

Μια ανόητη επιστολή, γραμμένη από έναν ανόητο άνθρωπο, κατασκευασμένη με ψέματα από έναν αντίδικο χωρίς φραγμούς και μια δικηγόρο με την εμμονή της νίκης με οποιοδήποτε μέσο!

Πώς γεννήθηκε αυτή η επιστολή? Μόνος του ξαφνικά ο Γιόργκα άρχισε να γράφει επιστολές κατά του Περσίδη προς κάθε κατεύθυνση? Όχι βέβαια! Διαβάζει όλους τους νόμους ο Δρακόπουλος και βρήκε την αλλαγή από 3 χρόνια σε 1 χρόνο για την έκπτωση από το ΔΣ του Περσίδη? 'Οχι βέβαια!

Ιδού το με πιθανότητα 95% σενάριο (αφού η δικηγόρος γνωρίζει το νόμο και ο Δρακόπουλος τον Γιόργκα):

Δρακόπουλος προς Δικηγόρο: Πληρώνω όσο-όσο για να πάρω την ΠΟΠΚ από τον Περσίδη.

Δικηγόρος: Βρήκα τον 4049/2012 που κατεβάζει τα 3 χρόνια για την έκπτωση από ΔΣ σε 12 μήνες, αλλά ο Περσίδης έχει ποινές 16 μήνες με αναστολή από τους οποίους οι 12 έχουν παραγραφεί και οι 4 παραμένουν με τριετή αναστολή.

Δρακόπουλος: Δεν έχει σημασία. Θα το αποκρύψουμε. Κυνήγα τον να του πάρουμε την ΠΟΠΚ και θα έχεις ... bonus! Θα σου φέρω και μια επιστολή από τον Γιόργκα που θα τον καθαιρεί επειδή έχει καταδικαστεί σε 16 μήνες φυλάκιση.

Δικηγόρος: Εντάξει, προχωράω. Φέρε μου εσύ την επιστολή.

Δρακόπουλος προς τον φίλο του Γιόργκα: Θέλω μια επιστολή από την ETKF, που να καθαιρεί τον Περσίδη, επειδή έχει φάει 16 μήνες φυλάκιση, και ότι η πανευρωπαϊκή αναγνωρίζει εμένα σαν αρχηγό στην Ελλάδα!

Γιόργκα: Δώσε μου εσύ ή η δικηγόρος σου μια επιστολή ότι έχει τιμωρηθεί με 16 μήνες φυλάκιση και εγώ σου γράφω την επιστολή που θέλεις.

Δρακόπουλος: Πιο εύκολο δεν υπάρχει!

Και η ανόητη επιστολή γράφεται (όπως την βλέπετε εδώ με κλικ) και αναφέρεται ως κατωτέρω και στις προτάσεις τους!

 

"Προς επίρρωση των ισχυρισ΅ών ΅ας προσκο΅ίζου΅ε και επικαλού΅εθα ακό΅η ενώπιον Σας επίση΅η βεβαίωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ο΅οσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε (European Traditional Karate Federatiοn), της οποίας μέλος είναι η καθ' ης, ΅ετά συνη΅΅ένης ΅ετάφρασης στην ελληνική γλώσσα, σύ΅φωνα ΅ε την οποία ο Πρόεδρος του ΔΣ της καθ' ης έχει τεθεί σε διαθεσι΅ότητα ως εκπρόσωπος και Πρόεδρος της ΠΟΠΚ, λόγω των καταδικών του από τα ποινικά δικαστήρια και η Ευρωπαϊκή Ο΅οσπονδία Παραδοσιακού Καράτε αναγνωρίζει ως εκπρόσωπο και Πρόεδρο της καθ' ης τον Πρόεδρο του πρώτου αιτούντος σω΅ατείου ΅ας (ΣΧΕΤΙΚΟ 15).

Συνεπώς, σύ΅φωνα ΅ε τα ανωτέρω εκτεθέντα ο ση΅ερινός Πρόεδρος της ΠΟΠΚ δεν ΅πορεί να είναι ΅έλος της διοίκησης αθλητικού σω΅ατείου καθώς έχει κατά νό΅ο αυτοδίκαια απολέσει την δυνατότητα αυτή."

 

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο (για να συνεννοούμαστε) ότι η δικηγόρος συνοπτικά ζητάει για τον πελάτη της ό,τι αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο του ανωτέρω κειμένου, δηλαδή λόγω ποινών φυλάκισης (που δεν υπάρχουν) για τον Ε. Περσίδη, για αδικήματα (που δεν υπάρχουν), με βεβαίωση του Γιόργκα (που είναι άκυρη), και με διαδικασία που δεν υπάρχει, να εκπέσει ο Περσίδης από πρόεδρος της ΠΟΠΚ με λανθασμένη διαδικασία, εξ αυτού να εκπέσει όλο το ΔΣ της ΠΟΠΚ πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί, και τέλος να ορίσει το δικαστήριο κατά παράβαση του 2725/1999 τεχνικούς για διοίκηση της ΠΟΠΚ με αρχηγό τον πελάτη της!!!


 Μιλάμε, μας ... κούφανες!!!


Για την επίδικη επιστολή επαναλαμβάνω όσα ήδη έγραψα και θα προσθέσω και μερικές παρατηρήσεις επί της αναζήτησης ευθυνών για αυτή την επιστολή, διότι το θέμα μοιραία θα έχει συνέχεια:

α - Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στην απόφαση των Ελληνικών (ή άλλων) δικαστηρίων που επέβαλε την ποινή των 16 μηνών στον Ε. Περσίδη!


Φύγε εσύ, έλα εσύ!!!

β - Δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη απόφαση του ΔΣ ή της Δικαστικής Επιτροπής της ETKF που «θέτει σε διαθεσιμότητα» ή «αποβάλει» τον Ε. Περσίδη από πρόεδρο της ΠΟΠΚ, για ποιο λόγο και από πότε!.

γ - Δεν αναφέρει βάσει ποίου ’ρθρου και ποίου καταστατικού «τιμωρείται» με διαθεσιμότητα ο Ε. Περσίδης!

δ - Αναφέρει ότι ο Ε. Περσίδης «δεν είναι πλέον μέλος της ETKF» πράγμα αδιανόητο, αφού μέλη της ETKF είναι μόνον εθνικές ομοσπονδίες των χωρών της Ευρώπης και όχι φυσικά πρόσωπα!

ε - Δεν αναφέρει αν και πώς ειδοποιήθηκε για όλα τα ανωτέρω από την ETKF ο Ε. Περσίδης, αν, πώς και πότε απολογήθηκε.

ζ - Τέλος, ο Δόκτορας Βλάντιμιρ Γιόργκα διαπράττει το τραγικό γι’ αυτόν λάθος να υπεισέρχεται στα εσωτερικά ομοσπονδίας μέλους της ETKF και της ITKF (International Traditional Karate Federation, δηλαδή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε), η οποία είναι εθνική ομοσπονδία ανεξάρτητης χώρας! Ειδικότερα, ο Δόκτορας Βλάντιμιρ Γιόργκα αγνοεί και προσβάλει την Ελλάδα σαν χώρα, τους Έλληνες και ολόκληρο τον αθλητισμό της χώρας μας, όπως και ολόκληρο το σύστημα λειτουργίας της δικαιοσύνης, διότι με φασιστικό τρόπο επεμβαίνει στα εσωτερικά της ΠΟΠΚ, που ρυθμίζονται με τους αστικούς και αθλητικούς νόμους της χώρας μας και τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, «θέτοντας σε διαθεσιμότητα» αυθαίρετα, χωρίς αιτιολογικό και χωρίς καμιά δικαιοδοτική διαδικασία τον εκλεγμένο πρόεδρο της ΠΟΠΚ Ε. Περσίδη και «διορίζοντας» από το … Βελιγράδι τον φίλο του Π. Δρακόπουλο στη θέση του.

 

Από την Πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλλα!!!

Ας προσθέσουμε εδώ με έμφαση ότι η παραπάνω επιστολή απευθυνόμενη «Προς κάθε ενδιαφερόμενο» αποτελεί κατάφορη προσβολή μέσω συκοφαντικής δυσφήμησης δια του τύπου κατά της ΠΟΠΚ και ιδιαίτερα κατά του προσώπου του προέδρου της Ε. Περσίδη, αλλά και κατά της χώρας μας, την οποία ο πρόεδρος της ETKF θεωρεί το λιγότερο ως τριτοκοσμική, αφού θεωρεί εαυτόν ως δυνάμενο να παρακάμψει κάθε θεσμό της. Η επιστολή αυτή είναι ένα κατασκευασμένο ψευδές και πλαστό (άκυρο) έγγραφο!

Οι ευθύνες για την ιδέα κατασκευής, τη σύνταξη και τη δημοσίευση αυτής της επιστολής βαραίνουν προφανώς και τους τέσσερις αναμιγμένους στην πληροφόρηση με τα ψευδή στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν, την αποδοχή αυτών των ψευδών στοιχείων, τη σύνταξη της παράνομης επιστολής σε επιστολόχαρτο της ETKF, την υπογραφή της από τον πρόεδρο Γιόργκα της ETKF (και από κανέναν άλλο!), την αποδοχή της επιστολής ως αληθούς στοιχείου από τους αντίδικους, τη μετάφραση και βεβαίωση αυτής με υπογραφές-σφραγίδες δικηγόρου και τη χρήση της ως αποδεικτικό έγγραφο κατά τη δικαστική διαδικασία.

Με δυό λόγια, για την ανωτέρω επιστολή θα αναζητηθούν ποινικές ευθύνες από όλους τους εμπλεκόμενους.


ΚΑΙ  ΙΔΟΥ  Η  ΑΠΟΦΑΣΗ 174/17-1-2013, η οποία με δικαιώνει πλήρως !!!


www.karate.gr  

 

Αρχική      Επικαιρότητα     Π.Ο.Π.Κ.